Tăng cường thúc đẩy xuất bản khoa học giai đoạn 2021-2025 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

Trong những năm qua, Nhà trường luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Một trong những mục tiêu phát triển của Trường hiện nay là 100% giảng viên đều phải tham gia nghiên cứu khoa học; 80% giảng viên hàng năm phải có bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Theo đó, Nhà trường luôn đề ra kế hoạch thực hiện để triển khai các hoạt động về khoa học và công nghệ nhằm tăng số lượng xuất bản khoa học và nâng cao được chất lượng, gắn nghiên cứu khoa học với xuất bản, phục vụ đào tạo và nâng cao thương hiệu của Nhà trường.

Nhằm đáp ứng nhu cầu xuất bản của hoạt động khoa học và công nghệ, năm 2017, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (KH & CN) Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (ĐHNL, ĐHH) được thành lập. Tính đến nay, Tạp chí KH & CN Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH đã xuất bản được 11 số với 220 bài báo khoa học. Với những nổ lực không ngừng để hoàn thiện và phát triển, Tạp chí KH & CN Nông nghiệp đã được tính điểm từ 0,25-0,5 theo quyết định của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là tài liệu công bố các kết quả khoa học, công nghệ, thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và trong cả nước.

Bên cạnh các mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học trong nước, Nhà trường cũng đặt ra mục tiêu là phải tăng được số xuất bản trên hệ thống tạp chí khoa học quốc tế có uy tính (Web of Science và Scopus) bình quân 20% năm. Đây là điều kiện, chỉ tiêu mà Nhà trường đề ra để có thể khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Được biết, trong năm qua, năm 2020, cả nước đối mặt nhiều khó khăn và thách thức lớn do dịch bệnh (COVID – 19) và thiên tai gây ra, nhưng xuất bản khoa học của Trường được xếp thứ hai trong Đại học Huế vì đã có nhiều công bố quốc tế trên WoS, Scopus với 114 bài báo quốc tế, và nhiều nhà khoa học đã vinh dự đón nhận Giấy khen của Đại học Huế về Khen thưởng khuyến khích tài năng cho hoạt động xuất bản khoa học. Điều này nhờ vào sự nổ lực rất lớn của cán bộ, giảng viên Trường trong việc đóng góp tích cực cho hoạt động nói trên.

Seminar chuyên đề về nâng cao năng lực xuất bản khoa học

Nhằm tiếp tục thúc đẩy các chỉ tiêu đặt ra, Nhà trường không ngừng xây dựng chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học, như: Xây dựng các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích sự tham gia nghiên cứu khoa học, tăng số lượng xuất bản của các nhà khoa học trong toàn trường; Tổ chức nghiên cứu, xét chọn các đề xuất, đánh giá, nghiệm thu đề tài; Tăng cường tính tự chịu, tự chịu trách nhiệm của các Khoa chuyên môn trong quản lý, điều hành các đề tài, dự án KHCN, hướng tới đảm bảo chỉ tiêu xuất bản quốc tế; Xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu cơ bản làm cơ sở cho các xuất bản quốc tế; Tổ chức các khóa tập huấn phương pháp nghiên cứu, phương pháp viết bài báo quốc tế; và thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường, chuyển đổi giờ chuẩn NCKH sang giờ chuẩn giảng dạy để các nhà khoa học có nhiều thời gian tập trung cho nghiên cứu và xuất bản hơn; Ban hành quy định về xuất bản khoa học phù hợp; đặc biệt Nhà trường sẽ từng bước nâng cao chất lượng tạp chí KH&CN Nông nghiệp, ĐHNL theo tiêu chuẩn quốc tế.

Seminar Hội thảo xuất bản khoa học

Cùng với xu thế phát triển mạnh của khoa học và công nghệ hiện nay, Nhà trường hi vọng rằng các nhà khoa học trong toàn trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau để tạo nên những xuất bản phẩm khoa học đầy giá trị, có tính ứng dụng thực tiễn cao, đóng góp vào tài nguyên tri thức cho thế giới.