Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Sáng ngày 09.5.2022, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức cuộc họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số 2020-02-135: “Nghiên cứu sản xuất phân bón lá sinh học từ thực vật học thuỷ sinh cho một số loại rau ăn lá tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do GS.TS. Hoàng Thị Thái Hoà làm chủ nhiệm.

Đề tài có ý nghĩa khoa học cao, khối lượng công việc được thực hiện lớn, các phương pháp nhóm đề tài sử dụng trong nghiên cứu thường quy và hiện đại, phù hợp với các nội dung đặt ra, có độ tin cậy cao. Các kết quả nghiên cứu có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn, có thể chuyển giao các kết quả nghiên cứu.

Kết luận của Hội đồng nghiệm thu: đề tài được xếp loại xuất sắc.

Phản biện đọc nhận xét các kết quả nghiên cứu của đề tài
Hình ảnh triển khai thực hiện đề tài