Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2024 với khẩu hiệu “Tiên phong – Đoàn Kết- Đổi mới – Phát triển” được diễn ra trong khí thế của toàn thể đoàn viên, sinh viên nhà trường thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt chào mừng 55 năm thành lập Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế, chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Đại học Huế lần thứ VI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ, của đoàn viên, sinh viên nhà trường nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết khóa XV; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2022 – 2024 phù hợp với chiến lược phát triển, tương xứng với bề dày lịch sử của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và phát huy được trí tuệ, sức sáng tạo của lực lượng trí thức trẻ nhà trường.

 NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Nông lâm lần thứ XV, kiểm điểm rút ra những bài học kinh nghiệm; thảo luận, xây dựng và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào sinh viên Trường Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2022-2024.

2. Bầu Ban chấp hành và bầu Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế khoá XVI (nhiệm kỳ 2022-2024).

3. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế khóa VI (nhiệm kỳ 2022-2027).

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1.Thời gian:  Đại hội tổ chức trong 02 ngày 14-15/5/2022.

  1. Địa điểm: Hội trường Đa chức năng, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế.

ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI

  1. Đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH Đoàn trường Khóa XV: 27 đại biểu
  2. Đại biểu bầu từ 7 Liên chi đoàn, Chi đoàn cán bộ PB-TT-DA, Hội sinh viên, Chi bộ sinh viên, 32 CLB, Đội – nhóm: 142 đại biểu

Tổng: 169 đại biểu.