Hội nghị giao ban ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, quý I năm 2022

Chiều ngày 04/05/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) tổ chức Hội nghị giao ban ngành Khoa học và Công nghệ quý I năm 2022. TS. Hồ Thắng – Giám đốc sở KH&CN và PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH làm chủ trì hội nghị.

Chủ trì Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được lắng nghe báo cáo tóm tắt kết quả ngành KH&CN thực hiện được trong 3 tháng đầu năm 2022. Trong thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực còn nhiều hạn chế, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ KH&CN, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan khác, hoạt động KH&CN của tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, bám sát thực tiễn sản xuất và cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về công tác xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết các nhiệm vụ năm 2022. Tổng số các chương trình, đề án, nhiệm vụ thuộc kế hoạch giao cho các đơn vị dự toán là 17 nhiệm vụ. Đến nay, chỉ có 01 nhiệm vụ hoàn thành xây dựng kế hoạch và thẩm định dự toán; còn lại 05 nhiêm vụ đang hoàn thành hồ sơ thẩm định dự toán, 08 nhiệm vụ chưa có hồ sơ thẩm định dự toán và 03 nhiệm vụ chưa ban hành kế hoạch.

Đại diện Sở KH&CN báo cáo tóm tắt kết quả ngành KH&CN thực hiện được trong 3 tháng đầu năm và kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm 09 tháng cuối năm 2022 của ngành KH&CN

Bên cạnh đó, ngành KH&CN xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm 09 tháng cuối năm 2022 là “Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước nhằm phát triển mạnh mẽ KH&CN, là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh hợp tác, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Tập trung đầu tư vào KH&CN, hỗ trợ các ý tưởng đổi mới, sáng tạo, sáng chế thông qua các dự án KH&CN. Đẩy mạnh hoạt động thương mại hoá các kết quả nghiên cứu”. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức năng quản lý nhà nước, ngành sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hoạt động quản lý nhiệm vụ nghiên cứu – thử nghiệm khoa học và công nghệ; Hoạt động quản lý an toàn bức xạ hạt nhân; Hoạt động sở hữu trí tuệ; Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoạt động thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ; Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ; Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ; Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ. Sở KH&CN sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo.

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH báo cáo tóm tắt “Cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường ĐHNL với ngành KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế”
TS. Phạm Hữu Tỵ – Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện, trường ĐHNL, ĐHH báo cáo tóm tắt “Cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường ĐHNL với ngành KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế”
TS. Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên trường ĐHNL, ĐHH báo cáo tóm tắt “Cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường ĐHNL với ngành KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế”

Tại hội nghị, đại biểu cũng được lắng nghe báo cáo tóm tắt “Cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường ĐHNL với ngành KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế” đến từ trường ĐHNL, ĐHH cùng với bài tham luận “Về nhu cầu ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp gắn với các địa phương” đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đại biểu tham gia thảo luận
Đại biểu tham gia thảo luận
Đại biểu tham gia thảo luận

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến tham gia đến từ các đại diện của các huyện, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lãnh đạo các khoa thuộc trường ĐHNL, đại diện các trường đại học thuộc ĐHH, theo đó, nhiều ý kiến phát biểu đã đồng tình với báo cáo tóm tắt hoạt động ngành KH&CN trong quý I/2022. Nội dung trong báo cáo đã bám sát tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, gắn với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực KH&CN, từ đó đề ra các giải pháp phát triển KH&CN trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Hồ Thắng – Giám đốc sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế hoan nghênh ý kiến phát biểu của đại diện các địa phương rất sát với thực tế, đồng thời tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu, cũng như kết nối, giới thiệu nhà khoa học từ trường ĐHNL, ĐHH cho các đơn vị, địa phương để hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đồng thời tiếp tục phát huy các tài sản trí tuệ, tài nguyên bản địa của địa phương. TS. Hồ Thắng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác với A Lưới cùng các địa phương, nhà khoa học và doanh nghiệp để đẩy mạnh các ứng dụng, chính sách để phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm KH&CN của cả nước trong thời gian tới. Giám đốc sở KH&CN cho rằng với quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu và kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, ngành KH&CN rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp của các cơ quan có liên quan về các hoạt động trong lĩnh vực KH&CN vào thời gian tới, từ đó triển khai có hiệu quả các nội dung, kế hoạch, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Chụp ảnh lưu niệm