Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký về đạo đức với động vật trong nghiên cứu đợt 1 năm 2022

Chiều ngày 18/2/2022, tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu đã tổ chức họp đợt 1 năm 2022 để xét 04 hồ sơ đăng ký phê duyệt vấn đề đối xử với động vật trong nghiên cứu. Các hồ sơ xét duyệt bao gồm:

(i) Nghiên cứu về khả năng miễn dịch của  trên cá bè vẩu khi được bổ sung các mức protein thủy phân khác nhau (từ trường Đại học Nha Trang);
(ii) Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn carbon lên mô hình nuôi ghép tôm thẻ chân trắng (Littopenaeus vannamei) với cá Nâu (Scatophagus argus) kết hợp cá Diêu hồng (Oreochromis sp.) trong môi trường biofloc
(iii) Đánh giá khả năng sinh trưởng của bò lai (BBB x Lai Brahman) và bò lai (Red Angus x Lai Brahman) với hai mức protein khác nhau trong khẩu phần giai đoạn nuôi kết thúc (từ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế); và
(iv) Nghiên cứu thiết kế hệ thống vi phẫu DKTA và đánh giá sử dụng trong đào tạo vi phẫu thuật tiền lâm sàng (từ Bệnh viện Tâm Anh, Tp. Hồ Chí Minh).

Tham dự buổi họp có GS.TS. Lê Đình Phùng, Chủ tịch Hội đồng, các thành viên của Hội đồng và các chủ hồ sơ xin xét duyệt. Do điều kiện dịch bệnh nên buổi xét duyệt được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Hội đồng xét duyệt hồ sơ của nghiên cứu: Nghiên cứu về khả năng miễn dịch của  trên cá bè vẩu khi được bổ sung các mức protein thủy phân khác nhau (từ trường Đại học Nha Trang)
Hội đồng xét duyệt hồ sơ của nghiên cứu: Nghiên cứu về khả năng miễn dịch của  trên cá bè vẩu khi được bổ sung các mức protein thủy phân khác nhau (từ trường Đại học Nha Trang)

Tại buổi họp, các chủ nhiệm hồ sơ đã trình bày các hoạt động liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi của động vật sử dụng trong nghiên cứu. Sau đó các phản biện và thành viên Hội đồng nhận xét, góp ý và thảo luận với chủ nhiệm hồ sơ nhằm đảm bảo quyền lợi của động vật được sử dụng các hoạt động nghiên cứu. Các nội dung chính được quan tâm xoay quanh quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, các phương pháp can thiệp  nhằm giảm thiểu tối đa đau đớn cho động vật thí nghiệm. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đặc biệt lưu ý về số lượng mẫu để đảm bảo nguyên tắc 3R trong nghiên cứu.

Hội đồng xét duyệt hồ sơ của nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế hệ thống vi phẫu DKTA và đánh giá sử dụng trong đào tạo vi phẫu thuật tiền lâm sàng (từ Bệnh viện Tâm Anh, Tp. Hồ Chí Minh).
Hội đồng xét duyệt hồ sơ của nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế hệ thống vi phẫu DKTA và đánh giá sử dụng trong đào tạo vi phẫu thuật tiền lâm sàng (từ Bệnh viện Tâm Anh, Tp. Hồ Chí Minh).

Qua buổi họp, các nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến tư vấn hữu ích từ phía các thành viên của Hội đồng, góp phần đảm bảo đối xử nhân đạo với động vật trong nghiên cứu khoa học.