Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2021-2022

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí kỳ II năm học 2021-2022, như sau:

1. Thời gian nộp: Từ ngày 02 tháng 03 năm 2022 đến ngày 15 tháng 04 năm 2022.
2. Phương thức nộp: Sinh viên nộp học phí tại ngân hàng theo hướng dẫn tại đường link sau: https://huaf.edu.vn/thanh-toan-hoc-phi/ 
(Lưu ý: Sinh viên nộp bảo hiểm y tế theo đường link: https://huaf.edu.vn/bao-hiem-y-te/)
3. Sinh viên không đóng học phí theo thông báo này sẽ xử lý theo quy định.

Chi tiết thông báo : View Fullscreen