Bảo hiểm Y tế

 

 1. Đối tượng làm thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT): Tất cả sinh viên đang theo học chưa đóng BHYT
 2. Mức đóng BHYT:
  – Sinh viên cuối khóa: 46.935 đồng x 7 tháng = 328.545 đồng (Thẻ hưởng từ 1/1  đến 31/07).
  – Sinh viên các khóa còn lại: 46.935 đồng x 12 tháng = 563.220 đồng (Thẻ hưởng từ 1/1 đến 31/12).
  (Mức đóng BHYT/tháng có thể thay đổi theo quy định hàng năm của BHXH Việt Nam)
 1. Thời gian, địa điểm nộp:
  – Sinh viên chỉ nộp BHYT qua tài khoản ngân hàng:
  Thời gian: 01/11 đến 30/11 hàng năm,
  STK: 1022291537
  Ngân hàng: Vietcombank – CN Huế
  Chủ TK: TRUONG DAI HOC NONG LAM

Cú pháp nộp BHYT: Mã sinh viên_Họ và tên_SĐT (Ví dụ: 20L3080022_Nguyen Van A_0123456789)

– Đối với những trường hợp đã có thẻ BHYT thuộc diện chính sách phải nộp thẻ BHYT (bản photo không chứng thực) đã được cấp (ghi tên lớp trên thẻ photo) đồng thời ghi rõ thời hạn hết thẻ BHYT vào danh sách thu của lớp nộp tại Tổ Y tế Trường.

 1. Lưu ý:
  – Không nộp sai số tiền BHYT phải nộp (Không làm tròn số tiền tang lên hoặc giảm xuống)
  – Không nộp học phí và các khoản khác vào TK nêu trên.
  – Ngoài thời gian thu BHYT tập trung tại mục 3, những SV còn lại nộp BHYT trước 16h ngày 20 hàng tháng, thẻ hưởng từ ngày mồng 1 của tháng kế tiếp (Những SV nộp sau ngày 20 của tháng này sẽ được tổng hợp vào tháng sau).
Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tài chính.
(Thông tin cập nhật ngày 03.03.2022).