Đăng ký tham gia Chương trình Tình nguyện hè – năm 2017

Căn cứ kế hoạch của Ban chấp hành Đoàn Đại học Huế và Đoàn Trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức Chương trình Tình nguyện hè năm 2017.
Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chỉ đạo Chương trình Tình nguyện hè năm 2017 thông báo đến toàn thể Đoàn viên, sinh viên đăng ký tham gia:

Thu học phí chính quy đợt 3 học kỳ II năm học 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội trong Đại học Huế năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

Đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2017-2018 và học kỳ 3,...

Thực hiện kế hoạch năm học, nhà trường tổ chức đăng ký học phần của học kỳ 1, năm học 2017-2018 và học kỳ 3 năm học 2016-2017 như sau:

Lớp Quản lý đất đai khóa 34 (niên khóa 2000-2004) kỷ niệm 10 năm...

Hòa chung không khí của những ngày Lễ kỷ niệm lớn của đất nước, chiều ngày 30 tháng 4 năm 2014, tại thành phố Huế, lớp Quản lý đất đai khóa 34, niên khóa 2000-2004 đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày ra trường.

Thông báo về Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp TY46, CNTP 46; khóa 47 bậc Đại học khóa 48 bậc cao đẳng và liên thông khóa 49;

Thông báo cuộc thi Khởi nghiệp từ nông nghiệp 2017

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng chính phủ trong việc đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp toàn quốc nhằm tăng sức cạnh tranh thị trường của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp tháng 5/2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017, nhằm triển khai các công việc của trường liên quan tới sinh viên trong tháng 5/2017, yêu cầu Trưởng ban CVHT các khoa quán triệt đến sinh viên những nội dung như sau:

Giới thiệu cuộc thi Rookie Marketing – ươm mầm khởi nghiệp dành cho SV...

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH và Tập đoàn Vinacacao Việt nam, sáng nay (3.10.2018), Ông Nguyễn Duy...

Điều động sinh viên tham dự Sinh hoạt chính trị cuối khóa và Tập...

Trường ĐHNL Huế thông báo Điều động sinh viên tham dự “Sinh hoạt chính trị cuối khóa và Tập huấn kỹ năng mềm năm học 2014-2015”.

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm