Danh sách gương mặt đoàn viên tiêu biểu và sinh viên nhận học bổng...

Thông qua nguồn kinh phí có được từ chương trình xổ số vui xuân 2014 với mục đích gây quỹ hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt và hoạt động xuất sắc. Sau khi xét hồ sơ của đoàn viên, sinh viên và đề xuất của các đơn vị, Ban Thường vụ đoàn trường đã xét được:

Thực hiện công trình thanh niên tại trường

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2013 đến hết tháng 9/2014
Địa điểm: Trước giảng đường A Trường Đại học Nông Lâm Huế.
Đối tượng tham gia:
- Toàn thể đoàn viên, thanh niên, sinh viên và cán bộ giáo viên trẻ đang học tập công tác tại trường.
- Vận động sự tham gia của các lớp hệ vừa học, vừ làm; các lớp cao học trong và ngoài trường.
- Kêu gọi tài trợ của các đơn vị, công ty, doanh nghiệp.

Thông báo cuộc thi Khởi nghiệp từ nông nghiệp 2017

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng chính phủ trong việc đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp toàn quốc nhằm tăng sức cạnh tranh thị trường của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Thông báo sinh hoạt học thuật khoa Cơ khí – Công nghệ

“Sinh viên với công nghệ thông tin”

Thông báo hội thi “Duyên dáng giảng đường 2008” Đại học Huế

Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào sinh viên năm học 2008-2009 của BCH Đoàn Đại học Huế, thiết thực kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII; Được sự đồng ý của Đảng Uỷ-Ban giám đốc Đại học Huế, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Đại học Huế phối hợp tổ chức chương trình “Duyên dáng giảng đường Đại học Huế 2008” cho toàn thể sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Đại học Huế.

Thu học phí chính quy đợt 3 học kỳ II năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội trong Đại học Huế năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

Hướng dẫn nhận xét, xếp loại đoàn viên và nộp sổ đoàn

Nhằm thống nhất quản lý đoàn viên cũng như báo cáo tình hình sinh hoạt đoàn cho các đơn vị, các địa phương có đoàn viên, sinh viên đang học tập và sinh hoạt đoàn tại Trường Đại học Nông Lâm Huế. Đoàn trường Hướng dẫn nhận xét, xếp loại đoàn viên và nộp sổ đoàn cụ thể:

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra tuyển chọn đội tuyển Olympic Toán...

 Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, có thêm sân chơi...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm