Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ I năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí kỳ I năm học 2021-2022,  như sau:
1. Phương thức nộp:
1.1. Sinh viên, học viên nộp học phí qua ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển, TMCP Ngoại Thương vào tất cả các ngày trong tuần theo lịch làm việc và quy trình hướng dẫn của ngân hàng.

STT Các hình thức Link hướng dẫn
1 BIDV – Nộp trực tiếp tại quầy giao dịch BIDV http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/02-HD-DHNL-KHTC-703
2 BIDV – Online (qua dịch vụ BIDV E-banking) http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/03-HD-DHNL-KHTC-709
3 BIDV – Smartbanking (qua ứng dụng BIDV mobile) http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/04-HD-DHNL-KHTC-710
4 BIDV – ATM http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/05-HD-DHNL-KHTC-711
5 VCB – Online (qua cổng thanh toán VNPay) http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/01-HD-DHNL-KHTC-702

1.2. Sinh viên, học viên nộp học phí bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2 giảng đường A, phòng A8) và thực hiện đúng quy định về chống dịch COVID-19 theo lịch dưới đây:
Ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 buổi chiều từ 14h00 đến 16h).
Yêu cầu sinh viên mang thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khi đi nộp học phí.

2. Thời gian nộp học phí: từ ngày 24 tháng 09 năm 2021 đến ngày 25 tháng 10 năm 2021. Sau thời gian này sinh viên và học viên nộp học phí tại ngân hàng theo hướng dẫn ở mục 1.1.
3. Ghi chú: Sinh viên không đóng học phí theo thông báo này sẽ xử lý theo quy định.

Xem bản PDF Quyết định số 640/QĐ-ĐHNL:

View Fullscreen