Công ty TNHH MTV MLEAD thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH MTV MLEAD có trụ sở tại 48 Phan Văn Trị – Phường Trường Chinh – TP. Kon Turn chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, xây dựng các công trình nông lâm nghiệp gắn liền với đo đạc địa chính.