Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ thông báo tuyển dụng nhân...

Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng, chi tiết như sau: Chuyên ngành...

Tuyển tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động bảo tồn...

0
I. Giới thiệu Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đang thực hiện dự án “Tăng...

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Vị trí tuyển dụng: Điều phối viên dự án
Số lượng: 01 người
Ngành tuyển dụng: Lâm nghiệp, môi trường hoặc quản lý tài nguyên;

Tập đoàn GREENFEED thông báo tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 153 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Cơ điện tử, Trồng trọt, Công nghệ thực phẩm

Thư mời tham dự Ngày hội việc làm 2022

Kính gửi: Quý cơ quan, công ty, doanh nghiệp Với 55 năm xây dựng hình thành và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL),...

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tuyển dụng

0
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Thông tin tuyển dụng Tập đoàn Bim Việt Nam

Vị trí tuyển dụng: Giám sát môi trường nước nuôi (Lab), Kỹ sư bệnh học thủy sản, Kỹ thuật viên, Tổ trưởng nuôi, Kỹ thuật trưởng (Trưởng khu)
Chuyên ngành: Bệnh học Thủy sản, nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P thông báo tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản, Cơ điện tử

Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tuyển dụng

0
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thông báo tuyển dụng

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm