Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tuyển dụng

0
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Thông tin tuyển dụng Tập đoàn Bim Việt Nam

Vị trí tuyển dụng: Giám sát môi trường nước nuôi (Lab), Kỹ sư bệnh học thủy sản, Kỹ thuật viên, Tổ trưởng nuôi, Kỹ thuật trưởng (Trưởng khu)
Chuyên ngành: Bệnh học Thủy sản, nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P thông báo tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản, Cơ điện tử

Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bình Phước tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tuyển dụng

0
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thông báo tuyển dụng

Công ty sữa đậu nành Việt Nam – VINASOY tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 8
Chuyên ngành: Điện tử, Tự động hoá, Cơ điện tử, Công nghệ thực phẩm

Công ty TNHH MTV Gia cầm thương phẩm VIETSWAN tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y

Công ty cổ phần Thái Việt corporation tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, nông học

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) thông báo tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 660 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Cơ điện tử, Cơ khí, Nông học, Chăn nuôi, Thú y

Công ty TNHH Sunjin Vina thông báo tuyển dụng

0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu
Chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Thuỷ sản

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm