Hoàn thành đại hội các đơn vị trực thuộc tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2027

Thực hiện hướng dẫn của Đoàn Trường, tính đến ngày 25/5/2024, tất cả các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành công tác Đại hội của đơn vị, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2027.
 
Hiện nay, Đoàn Trường Đại học Nông Lâm có 8 đơn vị trực thuộc gồm:
– Liên Chi đoàn khoa Nông học
– Liên Chi đoàn khoa Phát triển nông thôn
– Liên Chi đoàn khoa Thuỷ sản
– Liên Chi đoàn khoa Cơ khí và Công nghệ
– Liên Chi đoàn khoa Lâm nghiệp
– Liên Chi đoàn khoa Tài nguyên đất & Môi trường nông nghiệp
– Liên Chi đoàn khoa Chăn nuôi Thú y
– Chi đoàn CB Khối Văn phòng – Trung tâm
 Trong khoảng thời gian vừa qua các Liên Chi đoàn và Chi đoàn trực thuộc Đoàn Trường ĐHNL, ĐHH đã tổ chức thành công Đại hội Liên Chi đoàn/Chi đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHNL, ĐHH lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2027.
Trải qua các phiên Đại hội, các đơn vị đã tiến hành chương trình Đại hội theo đúng điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Đoàn Trường.
Đại hội đại biểu LCĐ/CĐ trực thuộc đã tiến hành báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên cũng như báo cáo kiểm điểm của BCH Liên chi đoàn Khoa nhiệm kỳ 2022 – 2024, cùng nhìn nhận lại những khó khăn, thuận lợi, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2024-2027.
Tại đại hội của các đơn vị cũng đã bầu được BCH Liên Chi đoàn/Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2024 – 2027 và bầu danh sách đại biểu tham gia Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế lần thứ XVII nhiệm kì 2024 – 2027.
Chúc các đơn vị sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết của nhiệm kỳ 2024 – 2027 đã được thông qua tại đại hội.