Hội nghị tập huấn viết Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo đại học của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2024, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức Hội nghị tập huấn viết Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Đại học theo Thông theo tư số: 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo sự thống nhất trong triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng các Chương trình đào tạo của nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng đã chủ trì hội nghị với sự tham gia của gần 120 cán bộ, giảng viên, chuyên viên là thành viên của Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá và các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá của 03 Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học các ngành: Bảo vệ Thực vật, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Quản lý Tài nguyên rừng.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn khẳng định Hội nghị tập huấn là bước cần thiết trong quá trình triển khai tự đánh giá các CTĐT. Tự đánh giá CTĐT là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường. Quá trình tự đánh giá là dịp để nhà trường cùng các đơn vị rà soát, xem xét, đánh giá đúng thực trạng nhằm xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Tự đánh giá CTĐT cũng là một trong các điều kiện cần thiết để nhà trường mời các tổ chức kiểm định đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Những năm qua, nhà trường thành công trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, năm 2022 trường đã hoàn thành kiểm định 06 CTĐT trình độ đại học là ngành Khoa học cây trồng, Quản lý đất đai, Phát triển nông thôn, Nuôi trồng thủy sản, Thú y và Công nghệ thực phẩm. Tiếp đó tháng 11/2023, trường đã hoàn thành kiểm định cơ sở giáo dục chu kì 02.

Với sự hướng dẫn của giảng viên giàu kinh nghiệm trong quản lý và kiểm định chất lượng, các thành viên tham gia đợt tập huấn đã được giới thiệu tổng quan về công tác kiểm định chất lượng CTĐT; được tập huấn về phương pháp phân tích nội hàm, các mốc chuẩn tìm thông tin, minh chứng để viết báo cáo tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn trong Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục quản lý chất lượng; các bước triển khai tự đánh giá cũng như các biểu mẫu liên quan phục vụ quá trình tự đánh giá CTĐT theo hướng dẫn tại Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục quản lý chất lượng. Ngoài ra, các giảng viên cũng chia sẻ và lưu ý một số sai sót, hạn chế thường gặp và cách thức cải thiện trong quá trình viết báo cáo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá và các nhóm chuyên trách.
TS. Khương Anh Sơn – Trưởng phòng KT,BĐCLGD, TT&PC giới thiệu tổng quan về các văn bản hướng dẫn tự đánh giá CTĐT của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn phân tích nội hàm, các mốc chuẩn tìm thông tin, minh chứng để viết báo cáo tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn.
PGS. TS. Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng ĐT&CTSV hướng dẫn kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn.