Công bố kết quả nghiên cứu: Ảnh hưởng hiệp đồng cùa lá sắn (Manihot...

Dissertation title: Synergic effect of cassava (Manihot Esculenta Crantz) foliage, brewer’s grains, and biochar on methane production and performance of ruminants Major: Animal Sciences Code: 9620105 Author...

Công bố kết quả nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả sử dụng Bauhinia...

Dissertation title: Improved utilization of Bauhinia acuminate for goat production in Lao PRD Major: Animal Sciences Code: 9620105 Author name: Phonevilay Silivong Supervisors:    1. Associate Professor Dr. Nguyen Huu Van 2. Dr. Duong Thanh...

Công bố kết quả nghiên cứu: Sử dụng cây khoai mì (sắn) để phát...

Dissertation title: Utilization of cassava forage for goat production in An Giang province, Vietnam Major: Animal Sciences Code: 9620105 Author name: Le Thi Thuy Hang Supervisors: 1. Associate Professor Dr....

Công bố kết quả nghiên cứu: Làm giàu protein củ sắn bằng cách lên...

Nutritive improvement of cassava root and its replacement in taro foliage and banana stems basal diets for local pig production in smallholders in Lao PDR

Nghiên cứu phát triển du lịch nông nghiệp miền Trung – Một hướng đi...

Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng có tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp rất lớn, với khí hậu nhiệt...

Tăng cường vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội trong công...

Điểm lại hoạt động năm 2019 là một năm nhiều dấu ấn của dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các...

Công bố kết quả nghiên cứu: Điều tra hiện trạng và lập kế hoạch...

Xem chi tiết nội dung tại đây TÓM TẮT Nghiên cứu này đã được tiến hành nhằm xác định hiện trạng, trên cơ sở đó lập...

Công bố kết quả nghiên cứu: “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề...

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền...

Nghiệm thu 8 đề tài nghiên cứu cấp trường do dự án FTViet tài...

Ngày 3/10/2019, Dự án FTViet đã tổ chức nghiệm thu 8 đề tài nghiên cứu cấp trường do dự án tài trợ kinh phí...

Công bố kết quả nghiên cứu: “Ảnh hưởng của hạn hán đến quản lý...

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của hạn hán đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang, thành phố...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm