Tạp chí KH&CN NN trường ĐHNL, ĐHH được tăng điểm trong Danh mục tạp...

Ngày 08 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN về phê duyệt Danh...

Kiểm tra nội nghiệp dự án “Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất...

Sáng ngày 17.09.2021, tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh...

Tạp chí KH&CN NN trường ĐHNL, ĐHH xuất bản Tập 5, Số 2 năm...

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã xuất bản Tập 5, Số 2...

Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học...

Sáng ngày 01.7.2021, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức 02 đề tài khoa...

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp...

Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động...

Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH: Xuất bản...

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH kính gửi đến quý độc giả Số mới của Tạp...

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế: “Nghiên cứu phương pháp tiêm...

Sáng ngày 25.3.2021, tại phòng họp số 1, Trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu...

Công bố kết quả nghiên cứu: Năng suất sinh sản của lợn nái GF24...

Ngành: Chăn nuôi Mã số: 9620105 Khóa: 2017 Người hướng dẫn nghiên cứu sinh: - Hướng dẫn 1: GS.TS. Lê Đình Phùng - Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Xuân...

Công bố kết quả nghiên cứu: Sử dụng tốt hơn nguồn chất thải từ...

THESIS TITLE: Better utilisation of manure in integrated pig-fish farming in Viengchang, LAO PDR Major: Animal Sciences Code: 9620105 Author name:  Ms. Tick Nouanthavong Supervisors: 1. Assoc. Prof. Nguyen Duy...

Nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa cấp trường:...

Chiều ngày 21 tháng 1, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tiến hành họp Hội đồng...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm