Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu biến...

Sáng ngày 10/5/2018, tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế.

Tập tính động vật, một hướng nghiên cứu mới

Động vật chọn lựa thức ăn gì và ăn bao nhiêu? Do tập tính kiểm soát (Provenza 1995, Forble 1995 và Nolan 1996). Cơ chế nào kiểm soát quá trình đó? Những câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp thuyết phục (Provenza, 1995). Trong khoảng 15 năm gân đây, các nhà nghiên cứu về tập tính đã đặt vấn đề nghiên cứu về cơ chế chọn lựa thức ăn và những yếu tố ảnh hưởng đến lượng ăn vào (food intake) với mục đích tìm hiểu về cơ chế kiểm soát các quá trình đó và ứng dụng cơ chế trong việc nâng cao lượng ăn vào để nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia súc gia cầm (F.D. Provenza, 1995 ở Utah University Mỹ, J.V. Nolan 1995 ở UNE, Australia, M.Forble 1997 ở Leed University, UK. Đàm Văn Tiện và ctv 2002).

Triển khai thực hiện đề tài cấp Tỉnh: Nghiên cứu bảo tồn và phát...

Nhằm bảo tồn và phát triển giống ớt A riêu bản địa tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, từ tháng 4/2018, trường Đại...

Triển khai hoạt động điều tra, phân vùng quy hoạch bảo tồn ớt Xiêm...

Đề tài bảo tồn ớt Xiêm rừng Sơn Hà – Quảng Ngãi do trường Đại học Nông lâm Huế và Sở Khoa học công...

Kết quả nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học Huế, Trường

Mục này cung cấp thông tin về kết quả NCKH cấp Bộ, ĐHH, Trường, đề tài nghiên cứu của SV...

Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu điều...

Sáng ngày 9/4/2018, tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế.

Bản tin KHCN: Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế...

Chiều ngày 6/9/2018, tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN...

Bản tin KH&CN: Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế...

Chiều ngày 13/9/2018, tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN...

Công bố kết quả nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn...

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Trúc Mai
Đề tài luận án: Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn năng suất tinh bột cao và kỹ thuật thâm canh tại tỉnh Phú Yên.
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 62 62 01 10

Sản xuất giống cá rô đầu vuông

Dự án “Sản xuất thử nghiệm  cá rô đầu vuông (Anabas testudineus, Bloch 1792) tại Viện Nghiên cứu và Phát triển trường Đại học...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm