Một số kết quả về khảo sát nhu cầu khởi nghiệp của sinh viên tại trường Đại học Nông Lâm

Trường Đại học Nông Lâm là một thành viên của Đại học Huế, đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đây là một trong những lĩnh vực khởi nghiệp được nhà nước, cộng đồng quan tâm. Trong hai năm trở lại đây, nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp trong trường học như: Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các buổi chia sẻ về khởi nghiệp của doanh nghiệp, vườn ươm tạo khởi nghiệp, kết nối các cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế tổ chức, thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp, giới thiệu sinh viên tham gia các hội thảo khởi nghiệp trong Đại Học Huế. Nhằm tăng cường hoạt động khởi nghiệp và sáng tạo khoa học của sinh viên, nâng cao thái độ, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên và hỗ trợ nhà trường đưa ra những kế hoạch, định hướng đúng đắn và hiệu quả cho hoạt động khởi nghiệp của sinh viên.

Sinh viên trình bày ý tượng tại vòng sơ loại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo KH và khởi nghiệp NN SV năm 2018

Một đề tài nghiên cứu từ Phòng KHCN-HTQT đã tiến hành về: “Khảo sát nhu cầu khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế” và đưa ra một số kết quả khảo sát ban đầu về quan điểm, thái độ và nhu cầu của sinh viên về hoạt động khởi nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để giúp các đơn vị, cán bộ, giảng viên nhà trường định hướng hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên trong thời gian tới. Từ những thông tin tham khảo này sẽ giúp ích trong việc lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động khởi nghiệp dành cho sinh viên, từng bước xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp của sinh viên ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Thông tin chi tiết về kết quả khảo sát xem tại đây./.