Nghiệm thu 03 dự án sản xuất thử nghiệm sinh viên đầu tiên tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Sáng ngày 23/12/2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã diễn ra Hội đồng nghiệm thu Dự án sản xuất thử nghiệm sinh viên năm 2021, thông qua hình thức trực tuyến cho 03 dự án:

  1. Xây dựng mô hình sản xuất và phát triển sản phẩm nước uống bắp tươi, Mã số: DHL2021-DASV-01 do Ngô Nguyễn Bảo Trân, lớp Công nghệ thực phẩm 53B làm chủ nhiệm dự án.
  2. Thiết kế và chế tạo máy đóng bầu ươm cây tự động, Mã số: DHL2021-DASV-02 do Ngô Đạt Hưng, lớp Kỹ thuật cơ điện tử 52 làm chủ nhiệm dự án.
  3. Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại Thừa Thiên Huế, Mã số: DHL2021-DASV-03 do Hà Huy Lược, lớp Khuyến nông 53 làm chủ nhiệm dự án.

Đây là lần đầu tiên Nhà trường triển khai dự án sản xuất thử nghiệm do chính sinh viên làm chủ nhiệm dự án. Các dự án tuyển chọn được ươm mầm từ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Nhà trường.

Tại buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm dự án nhận được nhiều ý kiến góp ý, thảo luận hữu ích từ Hội đồng. Đồng thời, Hội đồng đánh giá cao nổ lực của các nhóm dự án mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn thực hiện đúng nội dung, yêu cầu thuyết minh đặt ra. Các sản phẩm hoàn thiện từ các dự án có tính ứng dụng cao, hướng đến thương mại hóa và góp phần thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong Nhà trường.

Sản phẩm của dự án: Xây dựng mô hình sản xuất và phát triển sản phẩm nước uống sữa bắp
Sản phẩm của dự án: Xây dựng mô hình sản xuất và phát triển sản phẩm nước uống sữa bắp
Sản phẩm dự án: Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại Thừa Thiên Huế
Mô tả sản phẩm dự án: Thiết kế và chế tạo máy đóng bầu ươm cây tự động
Hội đồng nghiệm thu Dự án sản xuất thử nghiệm sinh viên năm 2021 theo hình thức trực tuyến