Đánh giá cảm quan của người tiêu dùng về chất lượng thịt bò tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Trong 2 ngày (ngày 26/11 và ngày 5/12/2021), tại tỉnh Quảng Ngãi, đề tài “Đánh giá, so sánh năng suất chất lượng thịt và đề xuất giải pháp chăn nuôi hiệu quả cho các tổ hợp bò lai tại Quảng Ngãi làm cơ sở định hướng xây dựng thương hiệu thịt bò Quảng Ngãi” do PGS.TS. Đinh Văn Dũng – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm chủ nhiệm đã tiến hành 02 lượt đánh giá cảm quan người tiêu dùng về chất lượng thịt bò của 4 tổ hợp bò lai phổ biến nuôi tại Quảng Ngãi gồm: bò lai BBB (BBB x Lai Brahman), lai Charolais (Charolais x Lai Brahman), Lai Droughtmaster (Doughtmaster x Lai Brahman) và lai Red Angus (Red Angus x Lai Brahman), đây là 4 tổ hợp bò lai nuôi phổ hiến hiện nay trên địa bàn Quảng Ngãi.

Việc đánh giá thực hiện trên mẫu thịt tươi và thịt qua chế biến. Đối với thịt tươi các chỉ tiêu đánh giá gồm màu sắc, mùi, độ mềm, độ dính và độ tươi; Đối với thịt đã qua chế biến các chỉ tiêu đánh giá gồm độ ngon của thịt, mùi bò, độ mềm, độ mỏng nước và độ béo.

Người tiêu dùng đánh giá thịt tươi

Thịt bò sử dụng để đánh giá được lấy từ 4 tổ hợp bò lai phổ biến nuôi tại Quảng Ngãi. Thịt bò sau khi giết mổ được phân loại và lấy mẫu để nghiên cứu. Một phần mẫu được bảo quản và chuyển về Phòng thí nghiệm Trung tâm của Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm Huế để phân tích bằng các thiết bị, máy móc chuyên dùng…

Người tiêu dùng đánh giá thịt đã chế biến tại chỗ

Hoạt động đánh giá cảm quan chất lượng bò thịt được thực hiện tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút hơn 200 lượt khách tham gia đánh giá thông qua việc quan sát và nếm thử các loại thịt bò được trưng bày và chế biến tại chỗ. Khách hàng rất quan tâm và tham gia một cách chủ động vào hoạt động đánh giá này.