CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN

TRADE UNION

1.       Lịch sử hình thành:

Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn trường ĐHNL gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Trường và của Đảng bộ trường ĐHNL. Bốn mươi lăm năm hình thành và phát triển công đoàn trường ĐHNL được chia làm 2 giai đoạn chính:

Giai đoạn Trường đóng tại Hà Bắc (1967 – 1983):

Giai đoạn Trường đóng trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc, Công đoàn trường đã trải qua 5 kỳ đại hội. Trong giai đoạn này, Công đoàn đã cùng Nhà trường hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ quan trọng là vừa xây dựng trường vững mạnh vừa chi viện sức người và sức của cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều đoàn viên công đoàn trường ĐHNN2 Hà Bắc đã cống hiến cả tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam, nhiều đồng chí đã vĩnh viễn nằm xuống góp phần làm nên những bản hùng ca về mái trường thân yêu của mình. Công đoàn Trường ĐHNN2 Hà Bắc không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng và đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, của Công đoàn Bộ ĐH&THCN  và của Liên đoàn lao động tỉnh Hà bắc.

Giai đoạn Trường đóng tại Huế (1984 đến nay):

Năm 1983, Trường chuyển vào Huế. Công đoàn trường ĐHNN2 Hà Bắc sát nhập với Công đoàn trường Cao đẳng Nông nghiệp Huế thành Công đoàn trường Đại học nông nghiêp 2 Huế trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 1994 Đại học Huế được thành lập, Nhà trường đổi tên thành Trường Đại học Nông Lâm Huế trực thuộc Đại học Huế và theo đó Công đoàn cũng đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường đại học Nông Lâm trực thuộc Công đoàn Đại học Huế.

Giai đoạn Trường đóng trên địa bàn Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 1983 đến nay) Công đoàn trường  trải qua 9 kỳ đại hội. Hiện tại, Công đoàn trường Đại học Nông Lâm là một Công đoàn cơ sở lớn ở Đại học Huế, với số lượng gần 400 đoàn viên, đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn GDVN, Liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và Công đoàn Đại học Huế. Từ các phong trào hoạt động của mình, Công đoàn trường ĐHNL đã đóng góp cho Công đoàn Đại học Huế, Liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và cho Công đoàn GDVN những cán bộ công đoàn tiêu biểu, có đồng chí đã giữ những trọng trách quan trọng trong hệ thống tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Trong suốt hơn 46 năm qua, Công đoàn trường ĐHNL luôn luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong trường học, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên toàn thể CBVC và lao động không ngừng phấn đấu vươn lên để xây dựng Trường ngày càng vững mạnh. Hầu hết CBVC và lao động của trường ĐHNL giữ vững phẩm chất chính trị cao đẹp, có nếp sống mẫu mực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ không ngừng được nâng cao, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện tốt. Công đoàn trường xứng đáng là tổ ấm cho mỗi CBVC và lao động trong toàn trường.

2.       Danh sách các đồng chí Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ:

–          Thời kỳ 1968 đến 1969: Đồng chí Trương Hoài Châu

–          Thời kỳ 1970 đến 1974: Đồng chí Trần Đình Miên

–          Thời kỳ 1975 đến 1979: Đồng chí Phạm Thế Nghiệp

–          Thời kỳ 1980 đến 1981: Đồng chí Bùi Đình Từ

–          Thời kỳ 1982 đến 1983: Đồng chí Lê Văn Niệm

–          Thời kỳ 1984 đến 1985: Đồng chí Phạm Quang Định

–          Thời kỳ 1986 đến 1988: Đồng chí Phan Hoà

–          Thời kỳ 1989 đến 1994: Đồng chí Nguyễn Thái Hồng

–          Thời kỳ 1995 đến 1997: Đồng chí Hoàng Mạnh Quân

–          Thời kỳ 1998 đến 2000: Đồng chí Dương Viết Tình

–          Thời kỳ 2001 đến 2003: Đồng chí Nguyễn Văn Duệ

–          Thời kỳ 2004 đến 2010:   Đồng chí Nguyễn Bá Hai

–          Thời kỳ tháng 12/2010 đến nay: Đồng chí Lê Trọng Thực

3.       Danh sách Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Nông Lâm
(Nhiệm kỳ 2017-2022)

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lê Trọng Thực Chủ tịch CĐ trường, phụ trách chung Ban chấp hành
2 Nguyễn Trọng Dũng Phó Chủ tịch CĐ trường, kiêm Trưởng ban Chế độ – Chính sách Ban chấp hành
3 Trần Quang Vui Phó Chủ tịch CĐ trường, kiêm Trưởng ban chuyên môn Ban chấp hành
4 Trần Quang Khánh Vân Trưởng ban nữ công Ban chấp hành
5 Dương Văn Thành Chủ nhiệm UBKT, kiêm Trưởng ban Thi đua – Phong trào Ban chấp hành
6 Ngô Thị Phương Anh Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
7 Nguyễn Xuân Cảnh Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
8 Đặng Thị Thu Hiền Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
9 Trần Thị Thu Hồng Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
10 Thái Doãn Hùng Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
11 Lê Thị Mai Hương Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
12 Phạm Thị Thanh Phúc Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
13 Trần Minh Quang Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
14 Trần Trọng Tấn Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành
15 Hồ Sỹ Vương Ủy viên Ban chấp hành CĐ trường Ban chấp hành

Lưu ý : Ban chấp hành gồm có 15 người như danh sách trên, trong đó Ban thường vụ 05 người.

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở trường ĐHNL khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lê Trọng Thực Chủ tịch CĐ trường, phụ trách chung Ban thường vụ
2 Nguyễn Trọng Dũng Phó Chủ tịch CĐ trường, kiêm Trưởng ban Chế độ – Chính sách Ban thường vụ
3 Trần Quang Vui Phó Chủ tịch CĐ trường, kiêm Trưởng ban chuyên môn Ban thường vụ
4 Trần Quang Khánh Vân Trưởng ban nữ công Ban thường vụ
5 Dương Văn Thành Chủ nhiệm UBKT công đoàn, kiêm Trưởng ban Thi đua – Phong trào Ban thường vụ

Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường ĐHNL khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Dương Văn Thành Chủ nhiệm UBKT
2 Nguyễn Tiến Long Phó Chủ nhiệm UBKT
3 Đinh Văn Dũng UV UBKT
4 Nguyễn Duy Phong UV UBKT
5 Cao Thị Thuyết UV UBKT


Chủ tịch công đoàn bộ phận, Tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường khoá XII, nhiệm kỳ 2017- 2022

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Ngô Thị Phương Anh Chủ tịch CĐBP Khoa LN
2 Nguyễn Xuân Cảnh Chủ tịch CĐBP Phòng ĐTĐH
3 Nguyễn Trọng Dũng Chủ tịch CĐBP Khoa KN&PTNT
4 Hồ Tấn Đức Chủ tịch CĐBP Phòng TCHC
5 Đặng Thị Thu Hiền Chủ tịch CĐBP Khoa Cơ bản
6 Trần Thị Thu Hồng Chủ tịch CĐBP Khoa CNTY
7 Thái Doãn Hùng Chủ tịch CĐBP Phòng CTSV
8 Lê Ngọc Thu Phượng Chủ tịch CĐBP Phòng KHTC
9 Trần Minh Quang Chủ tịch CĐBP Khoa NH
10 Trần Trọng Tấn Chủ tịch CĐBP Khoa TNĐ&MTNN
11 Võ Chí Tiến Chủ tịch CĐBP Tr.tâm PTNTMT
12 Trần Quang Khánh Vân Chủ tịch CĐBP Khoa Thủy sản
13 Hồ Sỹ Vương Chủ tịch CĐBP Khoa CKCN
14 Đinh Hồ Anh Chủ tịch CĐBP Viện NCPT
15 Hoàng Bảo Nga Chủ tịch CĐBP Tr.tâm TT-TV
16 Châu Võ Trung Thông Chủ tịch CĐBP Phòng KT&ĐBCLGD
17 Hoàng Hải Vân Chủ tịch CĐBP Phòng ĐT SĐH
18 Lê Thị Thúy Hằng Chủ tịch CĐBP Phòng KHCN&HTQT
19 Nguyễn Văn Tiến Chủ tịch CĐBP Phòng CSVC
20 Phạm Thị Thanh Phúc Tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc Tổ TTPC
4.       Những phần thưởng cao quý:

– Cờ thi đua của LĐLĐ Tỉnh Hà Bắc: Thành tích xuất sắc1977 – 1979 ; Năm 1979

– Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Thành tích hoạt động 20 năm 1967 – 1987 ; Năm 1987

– Cờ thi đua của CĐ Bộ Đại học & THCN: “Công đoàn cơ sở xuất sắc 1986 – 1987”; Năm 1987

– Bức trướng của Tổng LĐLĐVN: Thành tích hoạt động từ 1987 – 1992 ; Năm 1992

–  Bằng khen của Tổng LĐLĐVN các năm 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003

– Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN: “Công đoàn cơ sở xuất sắc 5 năm 1994 – 1999”; Năm 1999

– Huân chương lao động hạng Ba; Năm 1999

– Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam: “Có nhiều thành tích xuất sắc vì sự nghiệp nông nghiệp”; Năm 2000

– Bằng khen của CĐ GDVN: “Hỗ trợ giáo dục vùng núi”; Năm 2000

– Bằng khen của CĐ GDVN: Có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; Năm 2004

– Cờ thi đua của LĐLĐ T.T Huế: “CĐCS vững mạnh xuất sắc năm học 2003 – 2004”; Năm 2004

– Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách địa phương và Hỗ trợ giáo dục Miền núi giai đoạn 2000 – 2005”; Năm 2005

– Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN: “CĐCS vững mạnh xuất sắc năm học 2005 – 2006”; Năm 2006

– Bằng khen của Tổng LĐLĐVN: “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2007 – 2008”; Năm 2008

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đã có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007-2010; Năm 2010

– Bằng khen của Tổng LĐLĐVN: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2010-2011”; Năm 2011

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: “Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Năm 2011

– Huân chương lao động hạng nhì; Năm 2011

– Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam” Công đoàn cơ sở trường học xuất sắc năm học 2011-1012”

5.       Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

“Nêu cao truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường”.

– Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách có liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cùng với chính quyền tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC-LĐ.

– Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CBVC-LĐ, quán triệt đến mỗi CBVC-LĐ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của Ngành Giáo dục – Đào tạo và của Đại học Huế, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin; tập hợp các kiến nghị của CBVC-LĐ và đề xuất với chính quyền xử lý kịp thời, thoả đáng .

–  Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Đảng, Chính quyền và Công đoàn các cấp phát động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Tiếp tục và không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Xây dựng phong trào công đoàn có nhiều hoạt động phong phú, hữu ích và đi vào chiều sâu; đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm và có năng lực. Tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

– Tích cực tham gia xây dựng kế hoạch và phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện thành công kế hoạch của đơn vị. Phối hợp thực hiện tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ CBVC-LĐ. Vận động CBVC-LĐ thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy, cải tiến lề lối làm việc, tích cực NCKH, biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

6.       Liên hệ:

Điện thoại: 054 3528055; 0983043729; 01234314494

Email:letrongthuc@huaf.edu.vn, phucthpham@gmail.com