Hội cựu giáo chức

CHI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM I. Tóm tắt lịch sử hoạt động của...

Hội cựu chiến binh

  HỘI CỰU CHIẾN BINH (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) Điện thoại: 0234.522535 Email: Hoicuuchienbinh@huaf.edu.vn Tổng số Hội viên hiện nay: 10 Hội viên - Chủ tịch: Đỗ Minh Cường -...

Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395 Số chi hội trực thuộc: 124...

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL HUẾ NHIỆM KỲ 2017-2019

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm