Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395

Số chi hội trực thuộc: 124

Đơn vị trực thuộc:

– 7 LCH tại 7 Khoa.

– CLB Cờ vua, cờ tướng.

Điện thoại: 054.3539530

Email: hoisinhviendhnl@gmail.com

I. TRUYỀN THỐNG HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

1. Quá trình thành lập:

Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Huế tiền thân là Hội sinh viên trường Đại học Nông nghiệp II Huế, được thành lập năm 1989. Sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Hội đã không ngừng trưởng thành. Hội thực sự là một tổ chức Chính trị xã hội, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của sinh viên. Đến nay, Hội sinh viên đã trải qua 11 kỳ đại hội.

Các đồng chí Chủ tịch Hội sinh viên qua các thời kỳ:

– Nhiệm kỳ I (1989 – 1992) Đồng chí Hồ Soái.

– Nhiệm kỳ II (1992 – 1994) Đồng chí Cao Xuân Ngũ

(1994 – 1995) Đồng chí Trần Mậu Quốc Khánh

– Nhiệm kỳ III (1995 – 1996) Đồng chí Nguyễn Tâm Hưng

(1996 – 1997) Đồng chí Hoàng Văn Nhơn

– Nhiệm kỳ IV (1997 – 1998) Đồng chí Hoàng Quốc Việt

(1998 – 1999) Đồng chí Nguyễn Khắc Mỹ

– Nhiệm kỳ V (1999 – 6/2000) Đồng chí Nguyễn Hữu Ngữ

(6/2000 – 6/2001) Đồng chí Lê Thanh Nghị

(6/2001 – 11/2001) Đồng chí Trần Thế Nhân

– Nhiệm kỳ VI (2001 – 2003) Đồng chí Nguyễn Văn Đức

(2003 – 2004) Đồng chí Hoàng Hữu Hiền

– Nhiệm kỳ VII (2004 – 2006) Đồng chí Phạm Gia Tùng

– Nhiệm kỳ VIII (2006 – 2007) Đồng chí Nguyễn Cao Cường

(2007 – 2008) Đồng chí Trần Minh Quang

– Nhiệm kỳ IX (2008 – 2009) Đồng chí Trần Văn Hóa

(2009-2010) Đồng chí Nguyễn Văn Nhân Nghĩa

– Nhiệm kỳ X (2010 – 2013) Đồng chí Trần Minh Quang

– Nhiệm kỳ XI ( 2013-2014) Đồng chí Trần Minh Quang

(12/2014 – Nay) Đồng chí Lê Chí Hùng Cường.

2. Chức năng, niệm vụ của Hội Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế:

– Cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mở rộng mặt trận đoàn kết và tập hợp rộng rãi lực lượng sinh viên; bổ sung sinh lực mới cho phong trào sinh viên nhà trường, nâng chất phong trào sinh viên lên một bước phát triển mới.

– Phát huy thế mạnh và năng lực sinh viên, chăm lo đến lợi ích quyền lợi chính đáng và hợp pháp của sinh viên.

– Giáo dục và định hướng sinh viên vào các phong trào hành động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thiện nhân cách và xác lập lý tưởng cho sinh viên, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Xây dựng tổ chức Hội sinh viên tại các đơn vị và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và góp phần vào công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần cùng với nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhà trường và góp phần giải quyết các nhiệm vụ chính trị, xã hội khác.

3. Một số số liệu tổ chức cơ bản:

1.Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395

2. Số chi hội trực thuộc: 124

3. Đơn vị trực thuộc:

– 7 LCH tại 7 Khoa.

– CLB Cờ vua, cờ tướng.

4. Một số hoạt động nổi bật của Hội Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế, giai đoạn 2010 – 2015:

– Công tác thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, lành mạnh” của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

– Công tác giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, pháp luật, định hướng lý tưởng và xây dựng nếp sống văn hoá trong sinh viên.

– Công tác động viên, khuyến khích và hỗ trợ nhiệm vụ học tập- tập sự nghiên cứu khoa học của sinh viên.

– Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và công tác xã hội.

– Công tác chăm lo đời sống, đại diện cho nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng của sinh viên.

– Công tác xây dựng tổ chức Hội sinh viên, tham gia công tác xây dựng Đoàn, Đảng, củng cố chính quyền.

5. Các danh hiệu đã đạt được của Hội Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế:

Với những nỗ lực trên, Hội đã vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng hơn 70 bằng khen, đặc biệt có 6 Hội viên đạt giải thưởng “Sao tháng giêng”– phần thưởng cao quý của Hội. Có 3 SV đạt Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương.

Trong năm học 2013-2014, có 3 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh đoàn; 7 SV, 3 TT 5 tốt cấp ĐH Huế; 37 SV, 2 TT 5 tốt cấp Trường; 7 SV đạt danh hiệu STG cấp ĐH Huế; 10 Sv đạt STG Cấp trường.

Cờ của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên”.

Cờ thi đua, giấy khen của Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, HSV ĐH Huế, nhà trường và nhiều tổ chức khác.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, Hội sinh viên Trường Đại học Nông Lâm sẽ nỗ lực quyết tâm nhiều hơn nữa, cùng với các đơn vị, tổ chức trong nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng trường Đại học Nông Lâm ngày càng vững mạnh.

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1.Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2015) và Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên ĐH Nông Lâm lần XII, nhiệm kỳ 2015 – 2017.

2.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế thi đua lập thành tích hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

3.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.

4.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong.

5.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế chủ động hội nhập quốc tế.

6.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế chung tay xây dựng nông thôn mới.

7.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế làm theo lời Bác, thi đua học tập, rèn luyện, xung kích vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

8.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế lập chí lớn, luyện tài năng, vì thành phố văn minh, vì tương lai đất nước.

9.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế thi đua học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

10.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

11.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp.

12.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập.

13.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

14.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế thi đua đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt.

15.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế tự hào truyền thống, tự tin hội nhập.

16.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế: yêu nước – khát vọng, đạo đức – trách nhiệm, tri thức – sáng tạo, năng động – văn minh.

17.Sinh viên ĐH Nông Lâm Huế thi đua 5 tốt – Xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

III. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HSV NHIỆM KỲ 2015-2018

STT

Họ và tên

Đơn vị

Năm sinh

Giới tính

Quê quán

Đoàn/

Chức vụ

Đảng viên

1

Lê Chí Hùng Cường

Giảng viên

1987

Nam

Quảng Trị

Đảng viên

Chủ tịch

2

Nguyễn Ngọc Thanh

Giảng viên

1990

Nam

Quảng Bình

Đảng viên

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Lương Chính

TY46A

1994

Nam

TT. Huế

Đoàn viên

Phó Chủ tịch

4

Trần Công Định

KHCT48B

1996

Nam

Quảng Nam

Đoàn viên

UVBTK

5

Phạm Thị Triều Tiên

QLĐ47B

1994

Nữ

Đà Nẵng

Đoàn viên

UVBTK

6

Nguyễn Lộc Trung Hiếu

QLNLTS48

1996

Nam

Quảng Bình

Đoàn viên

UVBTK

7

Nguyễn Thị Mai Linh

CNTP47B

1994

Nữ

Hà Tĩnh

Đảng viên

UVBTK

8

Nguyễn Thị Ngọc Loan

CNTP46B

1994

Nữ

Quảng Trị

Đoàn viên

UV BCH

9

Phạm Trần Kim Chi

Cán bộ

1992

Nữ

Hải Dương

Đoàn viên

UV BCH

10

Đoàn Tiến Đông

TY46A

1994

Nam

Nghệ An

Đoàn viên

UV BCH

11

Nguyễn Nhân Tín

QLTNR47A

1995

Nam

Quảng Nam

Đoàn viên

UV BCH

12

Hoàng Diên Tính

PTNT46A

1994

Nam

TT.Huế

Đoàn viên

UV BCH

13

Trương Tuyết Anh

QLĐ49A

1997

Nữ

Hà Tĩnh

Đoàn viên

UV BCH

14

Đoàn Hoàng Quỳnh Anh

KHCT49B

1997

Nữ

TT.Huế

Đoàn viên

UV BCH

15

Phạm Thị Quỳnh Giang

QLDA48

1996

Nữ

Quảng Bình

Đoàn viên

UV BCH

16

Nguyễn Thị Minh Trang

CNTP48A

1995

Nữ

TT.Huế

Đoàn viên

UV BCH

17

Phan Phước Lộc

ĐCQLĐT47

1995

Nam

TT. Huế

Đoàn viên

UV BCH

18

Nguyễn Thị Vĩnh Giang

TY47A

1994

Nữ

Quảng Trị

Đoàn viên

UV BCH

19

Nguyễn Trần Quang Huy

LN47B

1995

Nam

Quảng Nam

Đoàn viên

UV BCH

20

Nguyễn Khánh My

CĐKHCT47

1995

Nữ

Quảng Ngãi

Đoàn viên

UV BCH

21

Nguyễn Duy Thành

NH,CNRHQ48

1995

Nam

Gia Lai

Đoàn viên

UV BCH