Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế

1. Quá trình hình thành và phát triển
Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm và Nhà trường. Năm mươi sáu năm hình thành và phát triển của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm được chia làm 3 giai đoạn chính:
Giai đoạn Trường đóng tại Hà Bắc (1967 – 1983): Giai đoạn Trường đóng trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm đã trải qua 5 kỳ đại hội. Trong giai đoạn này, Công đoàn đã cùng Nhà trường hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ quan trọng là vừa xây dựng Trường vững mạnh, vừa chi viện sức người và sức của cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Nông nghiệp 2 ở Hà Bắc đã cống hiến cả tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Nhiều đồng chí đã vĩnh viễn nằm xuống, góp phần làm nên những bản hùng ca về mái trường thân yêu của mình. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Bộ ĐH&THCN và của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Bắc.
Giai đoạn Trường đóng tại Huế (1983-1994): Năm 1983, Trường chuyển vào Huế theo Quyết định số 213/CP ngày 05 tháng 8 năm 1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Công đoàn Trường Đại học Nông nghiệp 2 ở Hà Bắc sáp nhập với Công đoàn Trường Cao đẳng Nông Lâm nghiệp Huế thành Công đoàn Trường Đại học Nông nghiêp II – Huế trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Trị Thiên và từ năm 1989 thì trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.
Giai đoạn từ năm 1994 đến nay: Ngày 04 tháng 4 năm 1994, Chính phủ ra Nghị định số 30/CP thành lập Đại học Huế trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Nông Lâm trực thuộc Đại học Huế và theo đó Công đoàn cũng đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm trực thuộc Công đoàn Đại học Huế.
Giai đoạn Trường đóng trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 1983 đến nay), Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm trải qua 13 kỳ đại hội. Hiện tại, Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm là một trong các Công đoàn cơ sở của Đại học Huế với 359 công đoàn viên, trong đó có: 38 Giáo sư và Phó giáo sư; 117 Tiến sĩ, 175 Thạc sĩ, 47 Đại học và 20 thuộc các trình độ khác.
Trong suốt 56 năm qua, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong Nhà trường, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, viên chức, người lao động, không ngừng phấn đấu vươn lên góp phần xây dựng trường ngày càng vững mạnh. Với những đóng góp của mình, Công đoàn Trường đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Chủ tịch Nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và Công đoàn Đại học Huế. Từ các phong trào hoạt động của mình, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm đã đóng góp cho Công đoàn Đại học Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và cho Công đoàn Giáo dục Việt nam những cán bộ công đoàn tiêu biểu, có đồng chí đã giữ những trọng trách quan trọng trong hệ thống tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
2. Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ:
– Thời kỳ 1968 đến 1969: Đồng chí Trương Hoài Châu
– Thời kỳ 1970 đến 1974: Đồng chí Trần Đình Miên
– Thời kỳ 1975 đến 1979: Đồng chí Phạm Thế Nghiệp
– Thời kỳ 1980 đến 1981: Đồng chí Bùi Đình Từ
– Thời kỳ 1982 đến 1983: Đồng chí Lê Văn Niệm
– Thời kỳ 1984 đến 1985: Đồng chí Phạm Quang Định
– Thời kỳ 1986 đến 1988: Đồng chí Phan Hoà
– Thời kỳ 1989 đến 1994: Đồng chí Nguyễn Thái Hồng
– Thời kỳ 1995 đến 1997: Đồng chí Hoàng Mạnh Quân
– Thời kỳ 1998 đến 2000: Đồng chí Dương Viết Tình
– Thời kỳ 2001 đến 2003: Đồng chí Nguyễn Văn Duệ
– Thời kỳ 2004 đến 2010: Đồng chí Nguyễn Bá Hai
– Thời kỳ 2010 đến 2023: Đồng chí Lê Trọng Thực
– Thời ký từ năm 2023 đến nay: Đồng chí Dương Văn Thành.
3. Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Dương Văn Thành UV BTV, Chủ tịch CĐ trường Phòng TC,HC&CSVC
2 Trần Trọng Tấn UV BTV, Phó Chủ tịch CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch CĐBP Khoa TNĐ&MTNN
3 Võ Điều UV BTV, Trưởng ban TTND, Trưởng ban Chuyên môn, Chủ tịch CĐBP Khoa TS
4 Ngô Thị Phương Anh UV BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Khoa LN
5 Nguyễn Xuân Hòa UV BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Khoa CNTY
6 Thái Doãn Hùng UV BCH CĐ trường, Trưởng ban Tài chính-Chính sách-Xã hội, Chủ tịch CĐBP Phòng ĐT&CTSV
7 Hồ Nhật Phong UV BCH CĐ trường, Trưởng Ban Thi đua-Phong trào, Chủ tịch CĐBP Khoa CK&CN
8 Trần Minh Quang UV BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Khoa NH
9 Trần Thị Thu Sương UV BCH CĐ trường, Phó Chủ tịch CĐBP Khoa TS
10 Cao Thị Thuyết UV BCH CĐ trường, Trưởng ban Nữ công, Chủ tịch CĐBP Khoa PTNT
11 Nguyễn Văn Tiến UV BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Phòng TC,HC&CSVC

Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Dương Văn Thành UV BTV, Chủ tịch CĐ trường Phòng TC,HC&CSVC
2 Trần Trọng Tấn UV BTV, Phó Chủ tịch CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch CĐBP Khoa TNĐ&MTNN
3 Võ Điều UV BTV, Trưởng ban TTND, Trưởng ban Chuyên môn, Chủ tịch CĐBP Khoa TS

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Trần Trọng Tấn UV BTV, Phó Chủ tịch CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch CĐBP Khoa TNĐ&MTNN
2 Nguyễn Duy Phong UV UBKT CĐ trường, Phó Chủ tịch CĐBP Khoa LN
3 Lê Khắc Phúc UV UBKT CĐ trường Khoa NH

Ban Tổ chức-Tuyên giáo Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Dương Văn Thành UV BTV, Chủ tịch CĐ trường

Kiêm Trưởng ban Tổ chức – Tuyên giáo

Phòng TC,HC&CSVC
2 Trần Trọng Tấn UV BTV, Phó Chủ tịch CĐ trường, Ủy viên ban Tổ chức  – Tuyên giáo Khoa TNĐ&MTNN
3 Võ Điều UV BTV, Ủy viên ban Tổ chức – Tuyên giáo Khoa TS

Ban Nữ công Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Cao Thị Thuyết UV BCH CĐ trường, Trưởng ban Nữ công, Chủ tịch CĐBP Khoa PTNT
2 Trần Thị Thu Sương UV BCH CĐ trường, Phó Trưởng ban Nữ công, Phó Chủ tịch CĐBP Khoa TS
3 Ngô Thị Phương Anh UV BCH CĐ trường, Ủy viên ban Nữ công, Chủ tịch CĐBP Khoa LN
4 Hoàng Bảo Nga Ủy viên Ban Nữ công, Chủ tịch CĐBP Phòng KH,HTQT&TTTV
5 Lương Thị Phương Ủy viên Ban Nữ công Phòng KH-TC
6 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Ủy viên Ban Nữ công Phòng TC,HC&CSVC
7 Đặng Thị Lan Anh Ủy viên Ban Nữ công Trung tâm PTNT MT

Ban Chuyên môn Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Võ Điều UV BTV CĐ trường, Trưởng ban TTND, Trưởng ban Chuyên môn, Chủ tịch CĐBP Khoa TS
2 Trần Minh Quang UV BCH CĐ trường, Phó Trưởng ban Chuyên môn, Chủ tịch CĐBP Khoa NH
3 Nguyễn Xuân Hòa UV BCH CĐ trường, Ủy viên ban Chuyên môn, Chủ tịch CĐBP Khoa CNTY
4 Trần Trọng Tấn UV BTV, Phó Chủ tịch CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên ban Chuyên môn, Chủ tịch CĐBP
5 Hồ Nhật Phong UV BCH CĐ trường, Trưởng Ban Thi đua-Phong trào, Ủy viên ban Chuyên môn, Chủ tịch CĐBP Khoa CK&CN

Ban Tài chính-Chính sách-Xã hội Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Thái Doãn Hùng UV BCH CĐ trường, Trưởng ban Tài chính-Chính sách-Xã hội, Chủ tịch CĐBP Phòng ĐT&CTSV
2 Nguyễn Thị Minh Thu UV Ban Tài chính – Chính sách – Xã hội, Chủ tịch CĐBP Phòng KH-TC
3 Lê Đức Tuân UV ban Tài chính – Chính sách – Xã hội, Kế toán CĐ Phòng KH-TC

Ban Thi đua – Phong trào Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Hồ Nhật Phong UV BCH CĐ trường, Trưởng ban Thi đua – phong trào, Chủ tịch CĐBP Khoa CK&CN
2 Dương Viết Tân Phó Trưởng ban Thi đua – phong trào Phòng TC,HC&CSVC
3 Nguyễn Văn Tiến UV BCH CĐ trường, UV ban Thi đua – phong trào, Chủ tịch CĐBP Phòng TC,HC&CSVC
4 Huỳnh Kim Hiếu UV ban Thi đua – phong trào, Chủ tịch CĐBP Viện NCPT
5 Hoàng Hữu Tình Bí thư Đoàn Thanh niên, UV ban Thi đua – phong trào Khoa CNTY
6 Trương Đỗ Minh Phượng Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, UV ban Thi đua – phong trào Khoa TNĐ&MTNN
7 Phùng Xuân Linh Chủ tịch Hội sinh viên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, UV ban Thi đua – phong trào Khoa LN

Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Ngô Thị Phương Anh Chủ tịch CĐBP Khoa LN
2 Võ Điều Chủ tịch CĐBP Khoa TS
3 Nguyễn Xuân Hòa Chủ tịch CĐBP Khoa CNTY
4 Hồ Nhật Phong Chủ tịch CĐBP Khoa CK&CN
5 Trần Minh Quang Chủ tịch CĐBP Khoa NH
6 Trần Trọng Tấn Chủ tịch CĐBP Khoa TNĐ&MTNN
7 Cao Thị Thuyết Chủ tịch CĐBP Khoa PTNT
8 Đặng Thị Lan Anh Chủ tịch CĐBP Trung tâm PTNT MT
9 Huỳnh Kim Hiếu Chủ tịch CĐBP Viện NCPT
10 Thái Doãn Hùng Chủ tịch CĐBP Phòng ĐT&CTSV
11 Hoàng Bảo Nga Chủ tịch CĐBP Phòng KH,HTQT&TTTV
12 Nguyễn Văn Tiến Chủ tịch CĐBP Phòng TC,HC&CSVC
13 Châu Võ Trung Thông Chủ tịch CĐBP Phòng KT,ĐBCLGD,TT&PC
14 Nguyễn Thị Minh Thu Phụ trách CĐBP Phòng KH-TC

4. Những phần thưởng cao quý:
– Cờ thi đua của LĐLĐ Tỉnh Hà Bắc: Thành tích xuất sắc 1977-1979; Năm 1979
– Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Thành tích hoạt động 20 năm 1967-1987; Năm 1987
– Cờ thi đua của CĐ Bộ Đại học & THCN: “Công đoàn cơ sở xuất sắc 1986-1987”; Năm 1987
– Bức trướng của Tổng LĐLĐVN: Thành tích hoạt động từ 1987-1992; Năm 1992
– Bằng khen của Tổng LĐLĐVN các năm 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001,2003
– Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN: “Công đoàn cơ sở xuất sắc 5 năm 1994-1999”; Năm 1999
– Huân chương lao động hạng Ba; Năm 1999
– Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam: “Có nhiều thành tích xuất sắc vì sự nghiệp nông nghiệp”; Năm 2000
– Bằng khen của CĐ GDVN: “Hỗ trợ giáo dục vùng núi”; Năm 2000
– Bằng khen của CĐ GDVN: Có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Kỷ cương
– Tình thương-Trách nhiệm”; Năm 2004
– Cờ thi đua của LĐLĐ T.T Huế: “CĐCS vững mạnh xuất sắc năm học 2003 -2004”; Năm 2004
– Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách địa phương và Hỗ trợ giáo dục Miền núi giai đoạn 2000-2005”; Năm 2005
– Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN; Năm 2006
– Bằng khen của Tổng LĐLĐVN: Năm 2008
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đã có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007-2010; Năm 2010
– Bằng khen của Tổng LĐLĐVN; Năm 2011
– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: “Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Năm 2011
– Huân chương lao động hạng nhì; Năm 2011
– Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
– Bằng khen của BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Năm 2016
– Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng Ban nữ công trường Năm 2015.
– Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Năm 2015-2016.
– Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc từ năm 2006 đến năm 2015.
– Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc từ năm 2016 đến năm 2019.
– Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc từ năm 2019-2021.
– Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Giải ba Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát” năm học 2019-2020.
5. Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
a. Mục tiêu tổng quát.
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của Nhà trường; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, VC, NLĐ; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, của công đoàn cấp trên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.
b. Mục tiêu cụ thể.
– Tiếp tục xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ cơ sở và sức mạnh đoàn kết. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Chính quyền quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể phù hợp với cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của công đoàn.
– Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ lớn mạnh, trưởng thành mọi mặt về chính trị lẫn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của ngành học, yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục.
– Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động Công đoàn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nêu cao tinh thần dân chủ tập thể.
– Phối hợp với chính quyền tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, động viên, khuyến khích đoàn viên tích cực sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm, tham gia nghiên cứu khoa học…, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Ngành và của Đại học Huế, Trường phát động.
– Thực hiện đầy đủ và đúng quy định các chế độ chính sách, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho VC, NLĐ.
c. Khẩu hiệu hành động.
“Nêu cao truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, vì đoàn viên, viên chức và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự phát triển của Nhà trường”.
d. Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn.
– 100% VC, NLĐ tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động do Nhà trường và cấp trên phát động.
– 100% VC, NLĐ có đời sống ổn định.
– Trên 80% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiến tiến trở lên.
– 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% công đoàn viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
– Phấn đấu 100% CĐBP hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công đoàn trường đạt danh hiệu là Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
– Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028 giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp 50 công đoàn viên ưu tú vào đảng.
e. Chỉ tiêu tổ chức Công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện.
– Công đoàn trường tăng cường tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện nghiêm túc tất cả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị.
– Triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.
– Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Công đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động công đoàn; phát huy vai trò của Ban Nữ công, đẩy mạnh công tác nữ trong Nhà trường.
– Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào thường kỳ trong trường và tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động.
– 100% các CĐBP tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt học thuật, hội thảo chuyên đề theo nghị quyết đề ra. Mỗi tháng có ít nhất 01 buổi sinh hoạt học thuật/đơn vị.
– Động viên toàn thể VC, NLĐ tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn các cấp tổ chức.
– Phấn đấu không có đoàn viên công đoàn vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và các quy định của pháp luật./-