Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế

1. Lịch sử hình thành

Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn trường ĐHNL gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Trường và của Đảng bộ trường ĐHNL. Bốn mươi lăm năm hình thành và phát triển công đoàn trường ĐHNL được chia làm 2 giai đoạn chính:

Giai đoạn Trường đóng tại Hà Bắc (1967 – 1983):

Giai đoạn Trường đóng trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc, Công đoàn trường đã trải qua 5 kỳ đại hội. Trong giai đoạn này, Công đoàn đã cùng Nhà trường hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ quan trọng là vừa xây dựng trường vững mạnh vừa chi viện sức người và sức của cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều đoàn viên công đoàn trường ĐHNN2 Hà Bắc đã cống hiến cả tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam, nhiều đồng chí đã vĩnh viễn nằm xuống góp phần làm nên những bản hùng ca về mái trường thân yêu của mình. Công đoàn Trường ĐHNN2 Hà Bắc không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng và đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, của Công đoàn Bộ ĐH&THCN và của Liên đoàn lao động tỉnh Hà bắc.

Giai đoạn Trường đóng tại Huế (1984 đến nay):

Năm 1983, Trường chuyển vào Huế. Công đoàn trường ĐHNN2 Hà Bắc sát nhập với Công đoàn trường Cao đẳng Nông nghiệp Huế thành Công đoàn trường Đại học nông nghiêp 2 Huế trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 1994 Đại học Huế được thành lập, Nhà trường đổi tên thành Trường Đại học Nông Lâm Huế trực thuộc Đại học Huế và theo đó Công đoàn cũng đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường đại học Nông Lâm trực thuộc Công đoàn Đại học Huế.

Giai đoạn Trường đóng trên địa bàn Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 1983 đến nay) Công đoàn trường trải qua 9 kỳ đại hội. Hiện tại, Công đoàn trường Đại học Nông Lâm là một Công đoàn cơ sở lớn ở Đại học Huế, với số lượng gần 400 đoàn viên, đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn GDVN, Liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và Công đoàn Đại học Huế. Từ các phong trào hoạt động của mình, Công đoàn trường ĐHNL đã đóng góp cho Công đoàn Đại học Huế, Liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và cho Công đoàn GDVN những cán bộ công đoàn tiêu biểu, có đồng chí đã giữ những trọng trách quan trọng trong hệ thống tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Trong suốt hơn 46 năm qua, Công đoàn trường ĐHNL luôn luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong trường học, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên toàn thể CBVC và lao động không ngừng phấn đấu vươn lên để xây dựng Trường ngày càng vững mạnh. Hầu hết CBVC và lao động của trường ĐHNL giữ vững phẩm chất chính trị cao đẹp, có nếp sống mẫu mực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ không ngừng được nâng cao, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện tốt. Công đoàn trường xứng đáng là tổ ấm cho mỗi CBVC và lao động trong toàn trường.