Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có 03 ngành đào tạo tiến...

Ngày 18 tháng 1 năm 2019, Chính phủ ban hành quyết định số 89/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (bổ sung đợt 1) theo...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (bổ sung đợt 1) theo phương thức...

Điểm trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở...

Đại học Huế công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) Hội...

Thông tin và luận án NCS Buonthavy Vongkhamchanh

Tên luận án:  Sử dụng biochar và sắn trong chăn nuôi bò và việc giảm thải khí Mê tan ở Lào . Ngành: Chăn nuôi Mã số: 9620105 Họ và...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho Nghiên cứu sinh...

Sáng ngày 07.5.2021, tại phòng Họp, Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cấp Đại học...

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho Nghiên...

Sáng ngày 23.4.2021, tại phòng Họp, Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm