Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2022

Thông báo số 18/TB-ĐHNL ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến...

Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Mỹ Linh, ngành Chăn nuôi (Bản đang...

Đề tài luận án: “Khả năng sinh sản của bò cái Lai Brahman được phối giống Droughtmaster, Charolais, Red Angus và sức sản xuất thịt...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Thông tin luận án NCS Trần Trọng Tấn, ngành Quản lý đất đai (Bản...

Họ tên NCS: Trần Trọng Tấn Đề tài luận án: Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Thông tin luận án NCS Đỗ Thành Nhân, ngành Khoa học cây trồng (Bản...

Nghiên cứu bón phân kali và lưu huỳnh cho cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định (Lưu ý: TÀI LIỆU NÀY CHƯA...

Những kết quả đạt được trong Đào tạo và Công tác sinh viên năm...

Năm học 2020 – 2021 là năm đầu tiên thực hiện luật Giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018 và Nghị định số...

Thông tin luận án NCS Nguyễn Bích Ngọc, ngành Quản lý đất đai (Bản...

Nghiên cứu ảnh hưởng của ngập lụt và hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm