Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Phạm Quốc Trung

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế:

Nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Trung

Ngành: Quản lý đất đai

Đề tài: Nghiên cứu khả năng tích lũy cacbon của một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh – Khoa Quốc Tế, Đại học Huế

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế

Thời gian: 14h00 ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.