Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Nhiều cơ hội học tập tại nước ngoài dành cho sinh viên của Khoa...

Khoa Lâm nghiệp-Trường Đại học Nông Lâm Huế được chính thức thành lập vào ngày 20/01/1992 (tiền thân của Khoa là Bộ môn Lâm...

Tuyển sinh đào tạo ngắn hạn nghề nuôi trồng và chế biến thủy sản

Xuất phát từ thực tế nhu cầu của các doanh nghiệp, việc liên kết đào tạo để đáp ứng đúng nhu cầu công việc...

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học

Quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường ĐHNL, ĐHH &
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học

Chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Nuôi trồng thủy sản Tên chương trình đào tạo: Aquaculture Trình độ đào tạo:...

Chương trình đào tạo đại học ngành Chăn nuôi

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi Tên chương trình đào tạo: Animal science Trình độ đào tạo: Đại...

Tuyển sinh cao học

Tuyển sinh cao học

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa

Danh sách sinh viên tốt nghiệp từ khóa 1 - hiện nay.

Chương trình đào tạo đại học ngành Thú y

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Thú y Tên chương trình đào tạo: Veterinary medicine Trình độ đào tạo: Đại...

Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật cơ điện tử

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ điện tử Tên chương trình đào tạo: Mechatronics engineering Trình độ...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm