Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Võ Văn Hưng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Võ Văn Hưng.

Chuyên ngành: Lâm sinh.

Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị

Người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Đặng Thái Dương, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

2. TS. Ngô Tùng Đức, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 10 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.
 

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.