Công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết thi THPT Quốc gia của trường ĐHNL, ĐHH năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế ra Quyết định ngày 5 tháng 8 năm 2018 về việc công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2018 như sau:

TT Tên ngành Mã ngành Điểm chuần Danh sách trúng tuyển
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (DHL)
I. Nhóm ngành Lâm nghiệp và quản lý môi trường rừng
1 Lâm học  7620201  13 Xem danh sách
2 Lâm nghiệp đô thị 7620202 13 Xem danh sách
3 Quản lý tài nguyên rừng 7620211  13 Xem danh sách
II. Nhóm ngành Thủy sản
4 Nuôi trồng thủy sản 7620301  13 Xem danh sách
5 Quản lý thủy sản 7620305  13 Xem danh sách
6 Bệnh học thủy sản 7620302 13 Xem danh sách
III. Nhóm ngành Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao
7 Khoa học cây trồng 7620110  13 Xem danh sách
8 Bảo vệ thực vật 7620112  13 Xem danh sách
9 Nông học 7620109  13 Xem danh sách
10 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113  13 Xem danh sách
11 Khoa học đất 7620103 13 Xem danh sách
IV. Các ngành khác
12 Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) 7620105  14 Xem danh sách
13 Thú y 7640101  15 Xem danh sách
14 Công nghệ thực phẩm 7540101  15 Xem danh sách
15 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 13 Xem danh sách
16 Công nghệ sau thu hoạch 7540104  13 Xem danh sách
17 Kỹ thuật cơ – điện tử 7520114  13 Xem danh sách
18 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201  13 Xem danh sách
19 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001  13 Xem danh sách
20 Quản lý đất đai 7850103  13 Xem danh sách
21 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) 7620102  13 Xem danh sách
22 Phát triển nông thôn 7620116 13 Xem danh sách
23 Bất động sản 7340116  13 Xem danh sách
24 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106  13 Xem danh sách