Đón tiếp sinh viên K53 nhập học

Sáng nay 19.08.2019, trong không khí hân hoan chào mừng năm học mới, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức...

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG, HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN LỚP CHĂN NUÔI 49 GREENFEED

Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2019, Khoa Chăn nuôi Thú y kết hợp với Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam tổ chức...

Nhiều cơ hội học tập tại nước ngoài dành cho sinh viên của Khoa...

Khoa Lâm nghiệp-Trường Đại học Nông Lâm Huế được chính thức thành lập vào ngày 20/01/1992 (tiền thân của Khoa là Bộ môn Lâm...

Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý thủy sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Quản lý thủy sản Tên chương trình đào tạo: Fisheries management Trình độ đào...

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học cây trồng

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Khoa học cây trồng Tên chương trình đào tạo: Crop science Trình độ đào...

Chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Nuôi trồng thủy sản Tên chương trình đào tạo: Aquaculture Trình độ đào tạo:...

Chương trình đào tạo đại học ngành Bệnh học thủy sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Bệnh học thủy sản Tên chương trình đào tạo: Aquatic animal pathology Trình độ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý tài nguyên rừng

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng Tên chương trình đào tạo: Forest resources management Trình...

Chương trình đào tạo đại học ngành Thú y

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Thú y Tên chương trình đào tạo: Veterinary medicine Trình độ đào tạo: Đại...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm