Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Chế biến lâm sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ chế biến lâm sản Tên chương trình đào tạo: Technology of forest...

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sau thu hoạch

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sau thu hoạch Tên chương trình đào tạo: Postharvest technology Trình độ...

Danh sách trúng tuyển đại học năm 2014 ngành Quản lý nguồn lợi thủy...

0
Danh sách trúng tuyển đại học năm 2014 ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản

Chương trình đào tạo đại học ngành Bảo vệ thực vật

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Bảo vệ thực vật Tên chương trình đào tạo: Plant protection Trình độ đào...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa

0
Danh sách sinh viên tốt nghiệp từ khóa 1 - hiện nay.

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế...

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế; Căn cứ Nghị...

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học đất

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Khoa học đất Tên chương trình đào tạo: Soil science Trình độ đào tạo:...

Nhiều cơ hội học tập tại nước ngoài dành cho sinh viên của Khoa...

0
Khoa Lâm nghiệp-Trường Đại học Nông Lâm Huế được chính thức thành lập vào ngày 20/01/1992 (tiền thân của Khoa là Bộ môn Lâm...

Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Tên chương trình đào tạo: Infrastructure engineering Trình...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm