Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Chế biến lâm sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ chế biến lâm sản Tên chương trình đào tạo: Technology of forest...

Chương trình đào tạo đại học ngành Lâm nghiệp đô thị

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Lâm nghiệp đô thị Tên chương trình đào tạo: Urban forestry Trình độ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Nuôi trồng thủy sản Tên chương trình đào tạo: Aquaculture Trình độ đào tạo:...

Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sau thu hoạch

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sau thu hoạch Tên chương trình đào tạo: Postharvest technology Trình độ...

Chương trình đào tạo đại học ngành Bệnh học thủy sản

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Bệnh học thủy sản Tên chương trình đào tạo: Aquatic animal pathology Trình độ...

Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến 2022

Từ 17/9 đến trước 17h ngày 30/9/2022, thí sinh trúng tuyển theo tất cả các phương thức đợt 1 vào Đại học Huế (xét...

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học cây trồng

THÔNG TIN CHUNG Tên chương trình đào tạo: Khoa học cây trồng Tên chương trình đào tạo: Crop science Trình độ đào...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm