Thông báo về việc kiểm tra bài thi

          Phòng Khảo thí & ĐBCLGD xin thông báo đến Sinh viên về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn Xin kiểm tra...

Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03

Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03

Thông báo số 2 về việc tiếp tục triển khai đào tạo qua mạng

DOWNLOAD DANH SÁCH NHÓM HỌC PHẦN TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO QUA MẠNG TỪ 13/4 Căn cứ Kết luận số 61/TB/ĐHNL ngày 26 tháng 3 năm...

Thú y

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Trình độ đào tạo: Đại...

Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy học tập – rèn luyện của sinh viên...

Vừa qua, Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy học tập - rèn luyện của sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí đáp...

Ngành: Khoa học cây trồng (Crop Science); Chuyên ngành: Công nghệ chọn tạo và...

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Khoa học cây trồng (Crop Science); Chuyên ngành: Công nghệ chọn tạo và sản xuất giống...

Chế biến lâm sản (Wed, 03 Feb 2010 15:35:18 +0100)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ngành đào tạo: Chế biến lâm sản 1. MỤC...

Công bố kết quả nghiên cứu:  Xác định nhu cầu lysine tiêu hóa hồi...

Họ và tên Nghiên cứu sinh: ĐÀO THỊ BÌNH AN   Tên đề tài: Xác định nhu cầu lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn và tỉ...

Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Phát triển nông thôn

Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Phát triển nông thôn

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại...

Ngành Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm