Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Phương Văn

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Văn.

Chuyên ngành: Lâm sinh.

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Bình.

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hướng dẫn 2: TS. Trần Minh Đức – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.