Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2017

Điểm chuẩn các ngành trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ CHÚC MỪNG CÁC THÍ SINH ĐÃ TRÚNG TUYỂN

Lưu ý:

– Thí sinh click vào Tên ngành đào tạo để xem danh sách trúng tuyển

– Thủ tục xác nhận nhập học: Thí sinh nộp BẢN GỐC giấy xác nhận kết quả thi (Bắt buộc)

+ Địa chỉ nộp: Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế (số 02 đường Lê Lợi, thành phố Huế)

+ Hình thức nộp: Nộp trực tiếp hoặc gửi EMS (trước 17h00, ngày 07/8/2017)

– Thông báo xét tuyển bổ sung: Xem theo link: tuyensinh.edu.vn hoặc huaf.edu.vn

STT Danh sách trúng tuyển vào ngành Mã ngành Điểm chuẩn 2017
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 52510201 15.5
2 Kỹ thuật cơ – điện tử 52520114 15.5
3 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 52580211 15.5
4 Công nghệ thực phẩm 52540101 15.5
5 Công nghệ sau thu hoạch 52540104 15.5
6 Quản lý đất đai 52850103 15.5
7 Khoa học đất 52440306 15.5
8 Nông học 52620109 15.5
9 Bảo vệ thực vật 52620112 15.5
10 Khoa học cây trồng 52620110 15.5
11 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 52620113 15.5
12 Chăn nuôi 52620105 15.5
13 Thú y 52640101 15.5
14 Nuôi trồng thủy sản 52620301 15.5
15 Bệnh học thủy sản 52620302 15.5
16 Quản lý nguồn lợi thủy sản 52620305 15.5
17 Công nghệ chế biến lâm sản 52540301 15.5
18 Lâm nghiệp 52620201 15.5
19 Lâm nghiệp đô thị 52620202 15.5
20 Quản lý tài nguyên rừng 52620211 15.5
21 Khuyến nông 52620102 15.5
22 Phát triển nông thôn 52620116 15.5

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

TT
Danh sách trúng tuyển theo ngành
Mã ngành Điểm chuẩn 2017
1 Chăn nuôi 51620105 10.25
2 Nuôi trồng thuỷ sản 51620301 10.25