Những kết quả đạt được trong Đào tạo và Công tác sinh viên năm học 2020 – 2021 của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Năm học 2020 – 2021 là năm đầu tiên thực hiện luật Giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018 và Nghị định số 99/NĐ-CP của chính phủ. Tình hình diễn biến của dịch Covid 19 hết sức phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động đào tạo và công tác sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực vượt qua khó khăn, công tác Đào tạo và CTSV trong Nhà trường đã thu được nhiều thành tựu khả quan:

Bước đầu thực hiện tái cấu trúc ngành đào tạo, tạm dừng tuyển sinh 5 ngành khó tuyển sinh, tập trung nguồn lực phát triển các ngành có nhu cầu cao của thị trường lao động như Thủy sản, Chăn nuôi thú y, Thú y, Công nghệ thực phẩm, Quản lý đất đai.

Hoàn thành điều chỉnh chương trình đào tạo 28 ngành bậc đại học theo nghị định 99, đảm bảo liên thông giữa các lĩnh vực, nhóm ngành, toàn trường thực hiện 45 tín chỉ chung để đảm bảo thuận lợi trong điều hành giảng dạy, đặc biệt đối với những ngành có số lượng tuyển sinh mới.

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy; đa dạng hóa hình thức và phương pháp đào tạo; chú trọng hoạt động giảng dạy và đánh giá online, chất lượng đào tạo về cơ bản đảm bảo đúng theo yêu cầu của chuẩn đầu ra và thích ứng với điều kiện phức tạp của dịch bệnh Covid – 19.

Xây dựng 2 ngành đào tạo song ngữ sau đại học (tiến sỹ Khoa học cây trồng và thạc sĩ ngành Chăn nuôi). Phát triển các chương trình đào tạo liên thông và văn bằng hai các ngành Công nghệ sau thu hoạch, Quản lý đất đai, Lâm học, Chăn nuôi thú y và Khoa học cây trồng để đạo tạo theo đơn đặt hàng cho các địa phương và doanh nghiệp; xây dựng chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở ngoài trường như Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng, Cao đẳng Bình Định, Cao đẳng Quảng Nam….

Xây dựng đề án đào tạo tiến sĩ theo đề án 89 của chính phủ và đợt 1 nhà trường đã được phê duyệt 3 ngành Khoa học cây trồng, Lâm sinh và Chăn nuôi; các ngành Quản lý đất đai, Nuôi trồng thủy sản và Thú y đang đề nghị đưa vào danh mục phê duyệt đợt 2;

Công tác quảng bá tuyển sinh và phát triển quan hệ doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới và đi vào thực chất với sự tham gia của Khoa và Bộ môn. Kết quả tuyển sinh có nhiều tiến bộ hơn so với năm học 2019 – 2020 ở tất cả các bậc và hệ đào tạo; đại học chính quy được 1046 sinh viên K55 nhập học đạt tỷ lệ 81,4% so với chỉ tiêu; 174 sinh viên hệ liên thông, VB2; VLVH; cao học 151 học viên và 8 nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ;

Hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ cho 14 nghiên cứu sinh; trong đó có 10 nghiên cứu sinh quốc tế thuộc chương trình Mekan; bảo vệ luận văn và cấp bằng thạc sĩ cho 110 học viên cao học.

Hoàn thành cơ bản kế hoạch đào tạo đại học và sau đại học năm học 2020 – 2021;  Trong năm học 2020-2021 đã đề nghị hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Tổng số: 1.221 sinh viên, trong đó Xuất sắc 7,70%; Giỏi 22,28%; Khá 47,67%; Trung bình 22,36%;

Xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ công tác giáo dục chính trị, cho sinh viên. Thực hiện kịp thời việc tham mưu, vận động và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng cho sinh viên, đặc biệt sinh viên bị tai nạn, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lụt, Covid-19. Nhà trường đã sử dụng nguồn kinh phí của mình (học bổng khuyến khích học tập) và vận động các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm dành cho học bổng hỗ trợ cho sinh viên với số tiền hơn 6 tỷ đồng cho các sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt, sinh viên vượt khó trong học tập. Đặc biệt trao học bổng thủ khoa cho sinh viên khóa 55 đạt thành tích cao trong tuyển sinh với mức thủ khoa trường 10 triệu đồng/sinh viên, thủ khoa các ngành đào tạo với mức 5 triệu đồng/sinh viên. Vận động hỗ trợ lụt bão cho sinh viên được hơn 150 triệu đồng; chuyến xe về tết năm 2021 được 73 triệu đồng.

Trong năm học 2021-2022, nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động đào tạo vẫn là nâng cao chất lượng đào tạo, tổ chức triển khai giảng dạy và học tập thích ứng với dịch bệnh Covid-19, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong tuyển sinh, đào tạo và việc làm cho sinh viên; cũng cố mạng lưới cựu sinh viên, học viên; đồng hành với sinh viên  trong quá trình học tập và rèn luyện để các em sinh viên ra trường có đầy đủ hành trang để lập thân lập nghiệp.

Một số hình ảnh trọng tâm trong năm học vừa qua:

Ký kết chương trình liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Bách khoa Đà nẵng
Chương trình Xe đưa sinh viên về Tết miễn phí và Hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng của bão lụt
Hội đồng bảo vệ tiến sĩ online của nghiên cứu sinh quốc tế thuộc chương trình Mekan
Thăm hỏi và tặng quà sinh viên tại khu cách ly