Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Mỹ Linh

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế:
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngành: Chăn nuôi
Đề tài: Khả năng sinh sản của bò cái Lai Brahman được phối giống Droughtmaster, Charolais, Red Angus và sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại tỉnh Quảng Ngãi
Người hướng dẫn 1: GS.TS. Lê Đình Phùng – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Đinh Văn Dũng – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Thời gian: 14h00 ngày 08 tháng 4 năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.