Thông báo tuyển dụng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế xin thông báo về việc tuyển dụng Cán bộ Hành chính – Dịch thuật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến trước 17h ngày 22/4/2022.

– Hồ sơ nộp về Văn phòng Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo thông tin liên hệ dưới đây:

+ Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
+ Điện thoại:  0234 3529749 (máy lẻ 0); hoặc 0935.596.556 (Bà Hoàng Thùy Dung)
+ Email: office@crdvietnam.org

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung xin thông báo và kính mời những ứng viên có đủ điều kiện và nguyện vọng nộp hồ sơ. Kính mời quý vị quan tâm vị trí tuyển dụng xem thông tin tuyển dụng dưới đây: