Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Dương Công Bằng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế:

Nghiên cứu sinh: Dương Công Bằng

Ngành: Khoa học cây trồng

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng phân kali và lưu huỳnh cho cây cà phê chè (Coffea Arabica) giai đoạn kinh doanh trên đất nâu đỏ bazan tại tỉnh Lâm Đồng

Người hướng dẫn 1: GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Người hướng dẫn 2: TS. Lê Thanh Bồn – Nhà khoa học

Thời gian: 8h00 ngày 06 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.