Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Phạm Thị Hải Yến

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Họ và tên: Phạm Thị Hải Yến
Ngành: Nuôi trồng thủy sản
Mã số: 9620301
Đề tài: Nghiên cứu tác nhân vi khuẩn gây bệnh xuất huyết trên cá Hồng Mỹ Sciaenops Ocellatus (Linnaeus, 1766) và thử nghiệm các biện pháp phòng trị bệnh
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Đại học Huế
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 07 tháng 5 năm 2022
Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.