TIN đào tạo

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Nông nghiệp công nghệ cao

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế; Căn cứ Nghị...

Thông báo số 1 về việc đào tạo qua mạng

Căn cứ Kết luận số 61/TB/ĐHNL ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai kế hoạch tổ chức và quản lý đào...

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Kinh doanh và Khởi nghiệp nông thôn

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế; Căn cứ Nghị...

TIN Đào tạo

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Nông nghiệp công nghệ cao

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế; Căn cứ Nghị...

Thông báo số 1 về việc đào tạo qua mạng

Căn cứ Kết luận số 61/TB/ĐHNL ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai kế hoạch tổ chức và quản lý đào...

Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đào tạo trình độ đại học ngành Kinh doanh và Khởi nghiệp nông thôn

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế; Căn cứ Nghị...
Tuyển sinh 2019 - Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Liên kết nhanh