Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ III năm học 2021-2022

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí kỳ III năm học 2021-2022,  như sau:

  1. Thời gian nộp:

Thời gian nộp học phí từ ngày 11 tháng 07 năm 2022 đến ngày 29 tháng 07 năm 2022.

  1. Hướng dẫn nộp:

2.1 Nộp học phí bằng tiền mặt tại Trường Đại học Nông Lâm:

Sinh viên, học viên nộp học phí bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2 giảng đường A, phòng A8) theo lịch dưới đây:

Ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 buổi chiều từ 14h00 đến 16h).

Yêu cầu sinh viên mang thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khi đi nộp học phí.

2.2 Nộp học phí qua tài khoản Ngân hàng:

Sinh viên xem hướng dẫn theo đường link sau:

https://huaf.edu.vn/thanh-toan-hoc-phi/.

  1. Sinh viên không đóng học phí:

       Sinh viên không đónghọc phí theo thông báo này sẽ xử lý theo quy định.