Đào tạo sau Đại học

Chương trình Đào tạo Thạc sỹ

Đào tạo Cao đẳng

Gồm 02 chuyên ngành đào tạo:

Các ngành đào tạo của khoa Khuyến nông & PTNT

Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn: ĐÀO TẠO CÁN BỘ LIÊN NGÀNH KỸ THUẬT-KINH TẾ HỌC-XÃ HỘI HỌC PHÁT TRIỂN...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm