Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

“Nêu cao truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường”.

Công đoàn trường

Tổng số đoàn viên tính đến 20/12/2013: 429 đồng chí (chiếm 98,85% tổng số CBVC-LĐ)

Hội đồng khoa học và Đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ,NHIỆM KỲ 2014 – 2019 ...

Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:43:44 +0100)

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Nông Lâm
(Nhiệm kỳ 2017-2022)

Bảng tổng hợp các biểu mẫu trong CTSV

BẢNG TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CTSV

Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ đối với hoạt động khoa học công...

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và...

Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:30:51 +0100)

2. Danh sách các đồng chí Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ

Trường ĐHNL Huế: Tuyển 14 viên chức năm 2017

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển 14 viên chức, gồm: 09 Giảng viên; 01 Nghiên cứu viên; 03 Chuyên viên và 01 Kỹ sư (chi tiết theo phụ lục đính kèm). Điều kiện cụ thể như sau:

Viện nghiên cứu phát triển

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Institute of Development Studies Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: 0234. 3521055 Fax: +84(0)234.3524923 Email: vienncpt@huaf.edu.vn Website: 1.     Quá trình hình thành và phát...

Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH và CƠ SỞ VẬT CHẤT (Office of Organization, Administration and Facilities Management) Điện thoại: +84(0)234.3522535     Fax: +84(0)234.3538482 Cơ cấu tổ chức:...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm