Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng và danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2018

Thời gian gặp mặt ứng viên trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2018 như sau:

1. Từ 9h đến 10h ngày 28/01/2019: Nhà trường gặp mặt các CBVC trúng tuyển năm 2018 tại phòng họp số 2 để ký HĐLV (đối với các viên chức đã có quyết định trúng tuyển) và hoàn thiện hồ sơ trình Đại học Huế ra quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức (đối với ứng viên dự tuyển có trình độ Tiến sĩ).

2. Từ 10h15 ngày 28/01/2019: Thủ trưởng các đơn vị gặp mặt các CBVC trúng tuyển năm 2018 và giao nhiệm vụ cho các CBVC tại các đơn vị.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/75-QD-DHNL-755