Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2023 (SV_STARTUP LẦN THỨ VI)

I. MỤC ĐÍCH
1. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa, chuyển đổi số, thương mại hóa hình thành các dự án khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
2. Tạo môi trường để học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, giải pháp, dự án khởi nghiệp tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.
3. Tìm kiếm và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
1. Sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, đại học, học viện (gọi chung là cơ sở đào tạo).
2. Học sinh các trường trung học phổ thông (THPT).
3. Khuyến khích học sinh các trường trung học cơ sở (THCS) tham dự.
4. Đăng ký tham gia theo nhó m hoặ c cá nhân. Mỗi nhóm tham gia cuộc thi không quá 05 thành viên.
5. Sản phẩm/dịch vụ (hoặc ý tưởng) của Đội thi Khối học sinh bắt buộc không được thuộc danh mục các sản phẩm/dịch vụ quy định tại Phụ lục 1.
Lưu ý: Đội thi cần đảm bảo sản phẩm/dịch vụ của nhóm mình không vi phạm sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

III. LĨNH VỰC DỰ THI
1. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm.
2. Nông, lâm, ngư nghiệp.
3. Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính.
4. Y tế, chăm sóc s ức khỏe, công nghệ làm đẹp.
5. Kinh doanh tạo tác động xã hội.

IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
1. Hình thức
Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman
2. Sản phẩm gửi kèm bài dự thi
– Bản thuyết minh dự án, mô tả chi tiết
– Bản thuyết trình của nhóm đư ợc trình bày bằng Video clip không quá 03 phút, dung lượng không quá 500MB, mô tả chi tiết.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ
+ Bộ Giáo dục & Đạo tạo: Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; địa chỉ: số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Đồng chí Bùi Tiến Dũng, Điện thoại: 0913 459 858,
Email: btdung@moet.gov.vn).
+ Đại học Huế: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, điện thoại: 0234.3832.816 – 093.8888.125 (ông Nguyễn Văn Huân), email: cei@hueuni.edu.vn.
+ Trường Đại học Nông Lâm: Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế & Thông tin thư viện, điện thoại: 0985910199 (ông Nguyễn Duy Ngọc Tân), email: nguyenngoctan@huaf.edu.vn

Xem chi tiết (1) Thể lệ cuộc thi tại đây và (2) các phụ lục kèm theo tại đây