Nhiều diễn đàn, Talk show diễn ra hướng tới Ngày hội việc làm 2019, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Diễn đàn, talk show là những chương trình trọng điểm trong các sự kiện diễn ra tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) hướng đến Ngày hội việc làm năm 2019

Diễn đàn “Kỹ năng và hành trang sinh viên lập nghiệp” (07.5.2019): Tại đây sinh viên được lắng nghe những chia sẻ từ kinh nghiệm thực tiễn từ các diễn giả, hướng đến những hành trang cần thiết cho sinh viên trong những ngày đầu lập nghiệp.

ThS. Trần Võ Văn May – chia sẻ tại diễn đàn

Diễn đàn “Chia sẻ về Khởi nghiệp và ĐMST từ nông nghiệp và ra mắt, thông qua hoạt động CLB KN&ĐMST Sinh viên HUAF

PGS.TS. Lê Đình Phùng – Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại diễn đàn
Diễn giả chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn
Ra mắt CLB Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo từ nông nghiệp HUAF