Lịch thi Bổ sung Ngày 03-04.11.2020 và 08.11.2020 Kỳ 2 2019-2020 (cho các hp bị hoãn thi của ngày 10-11/10/2020 và cho các sinh viên thi bổ sung)

Phòng KT, BĐCLGD, TTr&PC lên lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 ngày 03, 04, 08/11/2020 cho các hp bị hoãn thi của ngày 10-11/10/2020 và cho các sv thi bổ sung (xem lịch thi).

Lưu ý: Ngày 03-04/11/2020: bắt đầu thi lúc 18h00

  • Sinh viên hoàn thành học phí trước khi dự thi.

Phòng chỉ điều chỉnh lịch thi cho các SV bị trùng lịch thi (có minh chứng).

Xem lịch thi ngày 03,04,08/11/2020 tại ĐÂY