Khóa tập huấn: Đào tạo giảng viên quốc gia về khuyến nông theo định hướng thị trường và liên kết nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản

0
206

Trong xu thế hội nhập, mở cửa nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Trong những năm qua, công tác khuyến nông đã có nhiều chuyển biến tích cực.  Ngoài việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao cho người dân về những đối tượng cây trồng, vật nuôi cụ thể, công tác đào tạo trong khuyến nông đã có nhiểu đổi mới, tập trung vào những trọng tâm, ưu tiên phục vụ tái cơ cấu từng ngành, gắn với xây dựng nông thôn mới, đã tập trung xây dựng năng lực, thay đổi phương pháp tiếp cận, gắn với thị trường trên cơ sở phát huy lợi thế các vùng, miền, thích ứng với  biến đổi khí hậu….

Năm 2018, trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Khuyến nông & Phát triển nông thôn (KN&PTNT) –Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về đào tạo và phát triển đội ngũ, Khoa KN & PTNT đã tổ chức 2 lớp tập huấn Đào tạo giảng viên Quốc gia: “Khuyến nông định hướng thị trường và liên kết nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản” tại Hội trường khách sạn Điện Biên – Thành phố Huế. Đối tượng tham gia là các cán bộ Khuyến nông cấp tỉnh và cấp huyện. Khóa thứ nhất từ ngày 11-14/10, dành cho học viên các tỉnh Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Khóa thứ 2 từ ngày 18-21/10, học viên các tỉnh Nam Trung bộ từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đây là chủ đề mới, đáp ứng những vấn đề đang đòi hỏi cấp bách hiện nay nên các địa phương rất quan tâm và cử cán bộ tham gia, với gần 80 học viên tham gia vào 2 khóa học.

Khóa tập huấn tập trung vào 2 nội dung chính, đó là: i) Khuyến nông theo định hướng thị trường và ii) Hợp tác, liên kết nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. Qua đây, học viên được trang bị các phương pháp tiếp cận và đánh giá thông tin thị trường; các yêu cầu của thị trường về sản phẩm từ đó làm cơ sở cho việc xác định các hoạt động khuyến nông; xây dựng các mô hình, xác định các phương pháp tiếp cận mới trong khuyến nông; xác định các loại hình liên kết, phát triển các hình thức liên kết, phát triển các tổ hợp tác sản xuất và cung ứng sản phẩm tập trung. Đây là khóa tập huấn theo hình thức ToT, do đó phương pháp tập huấn tập trung vào việc phát huy tính chủ động và thực hành phương pháp cho người học, đảm bảo học viên sau khóa tập huấn này có thể tập huấn lại cho cán bộ khuyến nông và cán bộ phụ trách nông nghiệp ở cấp thấp hơn.

Khóa tập huấn kết thúc bằng các đợt tham quan học tập mô hình thành công về liên kết và hợp tác nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Sau Khóa tập huấn, các học viên đã được TTKN Quốc gia cấp chứng chỉ Giảng viên cấp Quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh của khóa tập huấn:

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − 3 =