Thông báo về việc tổ chức Ngày hội tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 2 năm 2018