Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021 và triển khai các nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

Sáng ngày 30.9.2021, tại Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021 và triển khai các nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Hội nghị là sự kết hợp giữa họp truyền thống và họp trực tuyến với các điểm cầu là đại diện phó các đơn vị, trưởng bộ môn và thư ký các khoa.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị về phía ĐHH có: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Giám đốc ĐHH. Về phía trường ĐHNL, ĐHH có: PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng trường ĐHNL – Chủ trì hội nghị; Lãnh đạo trong Ban giám hiệu; Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường; Ban Thường vụ Đảng ủy; Đại diện lãnh đạo các Khoa, Đoàn Thanh niên, Trung tâm, Viện nghiên cứu và Phòng chức năng trong nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại hội nghị

Năm học 2020 – 2021 là năm thứ nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHNL lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tại, bão lụt, dịch bệnh nhưng nhà trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sau:

– Hoàn thành tái cấu trúc theo đề án được Đại học Huế phê duyệt, đã xây dựng và ban hành các văn bản quan trọng như Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên; Hướng dẫn Quy trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025 – 2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025; Đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động; Quy trình giải quyết công việc; Chiến lược phát triển Trường ĐHNL giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn 2030…

– Tham mưu cấp trên về chế độ chính sách nhà nước, quy định về tài chính: Kịp thời, đúng quy định; Quản lý các nguồn kinh phí thu, chi: công khai, minh bạch, hiệu quả; Nguồn thu đạt trên 102%; Quản lý, sử dụng tài sản đúng theo quy định pháp luật.

– Quản lý và thực hiện hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ; Đã ban hành được các Quy định quản lý nhiệm vụ liên kết; Quy định quản lý nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường; Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa, kế hoạch tăng cường xuất bản quốc tế. Tăng cường hợp tác với các địa phương trong phát triển khoa học công nghệ đặc biệt triển khai hợp tác với các địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế được đẩy mạnh hơn. Tăng cường xuất bản trong nước và quốc tế. Các đề tài, dự án HTQT được duy trì và phát triển.

– Thực hiện quyết liệt tái cấu trúc ngành đào tạo, tạm dừng tuyển sinh 5 ngành khó tuyển sinh, tập trung nguồn lực phát triển các ngành có nhu cầu cao của thị trường lao động như Thủy sản, chăn nuôi thú y, Thú y, Công nghệ thực phẩm, Quản lý đất đai. Hoàn thành điều chỉnh chương trình đào tạo 28 ngành bậc đại học theo nghị định 99. Xây dựng đề án đào tạo tiến sĩ theo đề án 89 của Chính phủ và đợt 1 nhà trường đã được phê duyệt 3 ngành Khoa học cây trồng, Lâm sinh và Chăn nuôi.

– Chủ động thiết kế, xây dựng và chuyển giao các website, các phần mềm phục vụ giảng dạy; Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý giáo dục phục vụ cho các hoạt động của nhà trường, từng bước nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, trang web; Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập, trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Nhà trường, trong quảng bá tuyển sinh và quảng bá hình ảnh Nhà trường.

Trên cơ sở tìm ra nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, Nhà trường đưa ra phương hướng triển khai các nhiệm vụ trong năm học 2021 – 2022. Đồng thời, tại hội nghị đã lắng nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận từ đại diện các phòng chức năng, khoa.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Trần Thanh Đức đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của từng cá nhân, đơn vị đã giúp Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học vừa qua. PGS.TS hy vọng rằng mỗi CBVC&LĐ trong nhà trường cần phải chủ động, nỗ lực, đồng lòng cùng nhà trường hơn nữa trong năm học tới, đặc biệt là thích ứng trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng Trường ĐHNL phát biểu
PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y đóng góp ý kiến cho hội nghị
PGS.TS. Nguyễn Văn Toản – Trưởng khoa Cơ khí và Công nghệ đóng góp ý kiến cho hội nghị
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trưởng khoa TNĐ&MTNN đóng góp ý kiến cho hội nghị

Tiếp đó, hội nghị cũng đã ký kết Giao ước thi đua của khối phòng chức năng và khoa chuyên môn.