Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu Nghị quyết của Đảng

Thực hiện Công văn số 105-CV/ĐU ngày 24/9/2021 của Đảng ủy Đại học Huế về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về tìm hiểu Nghị quyết của Đảng; Công văn số 225-CV/BTGTU ngày 14/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phát động và tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet về “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm đề nghị các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể Trường Đại học Nông Lâm triển khai hưởng ứng như sau:
Các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia cuộc thi.
Các chi bộ trực thuộc thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra tình hình; báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm (qua văn phòng Đảng ủy) sau khi Cuộc thi kết thúc (ngày 14/12/2021).
– Đề nghị các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể quan tâm thực hiện.

Vui lòng xem Thể lệ và nội dung cuộc thi qua đường link sau: https://tinhuytthue.vn hoặc https://hoithi.thuathienhue.gov.vn