Tổng hợp các quy trình giải quyết công việc

TỔNG HỢP CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Bảng tổng hợp các biểu mẫu trong CTSV

BẢNG TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CTSV

Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

“Nêu cao truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường”.

Công đoàn trường

Tổng số đoàn viên tính đến 20/12/2013: 429 đồng chí (chiếm 98,85% tổng số CBVC-LĐ)

Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:43:44 +0100)

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Nông Lâm
(Nhiệm kỳ 2017-2022)

Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:30:51 +0100)

2. Danh sách các đồng chí Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

PHÒNG KHẢO THÍ, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ Office of Testing, Educational Quality Assurance, Inspection and Legislation (TEQAIL) Điện thoại:...

Công đoàn

Quá trình hình thành và phát triển Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm...

Hội cựu giáo chức

CHI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM I. Tóm tắt lịch sử hoạt động của...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm